Stručna revizija o socijalnom uključivanju, zdravlju i izjednačavanju prilika mladih osoba s invaliditetom

  • Hrvatski zavod za javno zdravstvo

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo će se od 13. do 14. rujna 2018. održati Stručna revizija o socijalnom uključivanju, zdravlju i izjednačavanju prilika mladih osoba s invaliditetom. Cilj je stručne revizije kao i drugih oblika programa uzajamnog učenja olakšati učenje, raspravu i izgradnju kapaciteta u vezi s razvojem politike i reformama na europskoj i nacionalnoj razini. To se odnosi na domene kao što su zapošljavanje, socijalna zaštita (socijalna uključenost, zdravstvo i trajna skrb, mirovine), slobodno kretanje i koordinacija socijalne sigurnosti, radni uvjeti, zdravlje i sigurnost na radu, socijalni dijalog, mobilnost radne snage, strukovno obrazovanje i trening. Kao takva će pomoći u postizanju ciljeva Strategije Europa 2020., Europske strategije za zapošljavanje i socijalne otvorene metode koordinacije te omogućiti učinkovitije dijeljenje znanja i izgradnju kapaciteta. Zajedno s predstavnicima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ostalim sudionicima će se razmijeniti iskustva i dobre prakse u vezi pristupa zdravstvenim i obrazovnim službama te službama za zapošljavanje mladih osoba s invaliditetom.

Stručna revizija se temelji na detaljnoj procjeni i raspravi o hrvatskim politikama, programima i mjerama s namjerom da pomogne zemlji domaćinu poboljšati učinkovitost u okviru tog dijela politike kao i razmjenu iskustava s drugim zemljama. Ukupan očekivani rezultat ovog sastanka je bogata razmjena znanja i informacija među uključenim zemljama. Opći cilj ove stručne revizije je doprinijeti zatvaranju jaza između zakona i provedbe Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017. – 2020., kojim se jamči ostvarivanje prava mladih osoba s invaliditetom usmjerenih na ranu prevenciju, identifikaciju i pristup zdravstvenim uslugama kao i pristup obrazovanju i zapošljavanju.

Na ovoj će stručnoj reviziji sudjelovati oko 30 sudionika iz različitih zemalja: Hrvatske kao domaćina, Finske, Malte, Nizozemske i Slovenije. Pored Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji predstavlja Hrvatsku, sudjelovat će i dvadesetak neovisnih stručnjaka, državnih dužnosnika, predstavnika europskih i međunarodnih organizacija te izaslanstvo Europske komisije.

Specifični ciljevi stručne revizije bit će usmjereni na odgovore na pitanja poput:

  • Koji su ključni elementi za osiguranje učinkovitog i jednakog pristupa nizu usluga podrške u području zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja za mlade osobe s invaliditetom?
  • Kako se postojeće usluge mogu prilagoditi i poboljšati da bi se bolje podržale mlade osobe s invaliditetom?
  • Kako mogu političari, zdravstveni stručnjaci, nevladine organizacije, pružatelji usluga i ostali relevantni dionici surađivati da poboljšaju pristup i kvalitetu usluga za mlade osobe s invaliditetom?
  • Kako se pristup, dostupnost i kvaliteta usluga za mlade osobe s invaliditetom mogu učinkovito pratiti i vrednovati?

Lokacija

Hrvatski zavod za javno zdravstvo