Svjetski dan debljine

Prekomjerna tjelesna masa i debljina u današnje vrijeme nisu samo uzročnici brojnih kroničnih nezaraznih bolesti, već su i sami postali bolest globalnih razmjera, zbog čega se vode pod medicinskim dijagnozama E65 i E66 (Međunarodna klasifikacija bolesti, 10. revizija).

Tri su glavna cilja za čije se ostvarivanje poziva na aktivnu uključenost vlada svih zemalja svijeta i cijelog društva:

  • Ulaganje u liječenje oboljelih od debljine
  • Ulaganje u ranu intervenciju u cilju uspješnijeg liječenja
  • Ulaganje u prevenciju u cilju smanjenja potrebe za liječenjem

Pročitaj više o Svjetskom danu debljine