Svjetski dan hodanja

Obilježavanje Svjetskog dana hodanja je pokrenula vodeća međunarodna organizacija za rekreaciju (Sport za sve) – TAFISA (engl. The Association For International Sport for All) 1991. godine. Od te je godine prijedlog da se svaki prvi vikend u listopadu taj dan obilježi diljem svijeta.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana hodanja 6. listopada ove godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s mrežom županijskih zavoda za javno zdravstvo, suradnika na razini lokalne zajednice i brojnih volontera planira provedbu javnozdravstvene akcije „Hodanjem do zdravlja“ u svim županijama Republike Hrvatske.

Više o ovogodišnjem obilježavanju Svjetskog dana hodanja