Svjetski dan osviještenosti o sindromu Cornelia de Lange

Sindrom Cornelia de Lange (CdLS) je vrlo rijedak genetski poremećaj s višestrukim malformacijama, o kojemu više možete pročitati na sljedećoj poveznici.