Svjetski dan stanovništva

Upravno vijeće Programa Ujedinjenih naroda za razvoj je 1989. godine donijelo odluku kojom se 11. srpnja počeo obilježavati kao Svjetski dan stanovništva. Odabir datuma bio je znakovit: naime, 11. srpnja 1987. g. je diljem svijeta obilježeno rođenje pet milijarditog stanovnika Zemlje upravo u Zagrebu, gdje je u tom trenutku u tijeku bila XIV. ljetna Univerzijada. Cilj opisane odluke bilo je promicanje svijesti o različitim egzistencijalnim problemima koji zahvaćaju određene segmente svjetskog stanovništva, a naročito o problematici vezanoj uz porast ljudske populacije na Zemlji. Prema posljednjim procjenama, na našem planetu u ovome trenutku živi oko 7,5 milijardi ljudi, a broj stanovnika Zemlje poraste za dodatnih 100 milijuna svakih četrnaest mjeseci.

Glavna tema pod kojom će Svjetski dan stanovništva biti obilježen 2017. godine jest planiranje obitelji. Prema zaključcima Međunarodne konferencije o ljudskim pravima, održane u Teheranu 1968. g., siguran pristup sredstvima planiranja obitelji i slobodno odlučivanje o njihovoj primjeni smatraju se temeljnim ljudskim pravima. Međutim, u različitim kulturnim i ekonomskim sredinama navedena se prava drukčije interpretiraju ili čak uskraćuju pojedinim osobama ili skupinama u društvu. Žene fertilne dobi naročito su pogođene takvim restrikcijama, jer se njima izravno dovodi u pitanje njihova osobna sloboda, kao i socijalna situacija. Pretpostavlja se da ukupno 225 milijuna žena, koje žive u 70 najsiromašnijih zemalja svijeta, nema pristup niti osnovnim informacijama niti učinkovitim sredstvima potrebnima za planiranje obitelji.

Dostupnost sredstava planiranja obitelji u Republici Hrvatskoj je zajamčena zakonskim odredbama, točnije Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece. Ipak, u mlađoj populaciji (koja je prošle godine bila glavna tema obilježavanja ovoga datuma) razumijevanje ljudske spolnosti, odgovornosti koju ona zahtijeva i potrebe korištenja sredstava zaštite od neželjene trudnoće još je uvijek ograničeno i ponekad nedostatno, o čemu govore i brojne provedene ankete. Javnozdravstvenim programima sa ciljem promocije spolnog zdravlja posljednjih su godina učinjeni značajni napori da se takva slika promijeni.  Dodatne informacije o preventivnim programima namijenjenima edukaciji mladih o odgovornom spolnom ponašanju dostupne su na javnozdravstvenom portalu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: http://javno-zdravlje.hr/category/spolno-zdravlje/.