Svjetski tjedan sigurnosti na cestama

Četvrti tjedan sigurnosti cestovnog prometa obilježava se u razdoblju od 8. do 14. svibnja 2017. godine. Naziv ovogodišnje službene međunarodne kampanje je „Čuvajte živote, usporite“ (Save Lives: #SlowDown). Osnovni je cilj kampanje povećati svijest o tome da je brzina jedan od ključnih rizičnih čimbenika za nastanak prometnih nesreća. Više