Svečano zatvoren Twinning projekt

Svečanost zatvaranja Twinning projekta Unaprjeđenje kvalitete provedbe Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka održala se 24. ožujka 2017. godine u Ministarstvu zdravstva. Uz Ministarstvo zdravstva kao korisničku instituciju te Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) kao glavnog dionika u projekt su bili uključeni i brojni stručnjaci iz medicinskih područja kompatibilnih s projektnim ciljevima.

Opći cilj projekta bio je smanjenje stopa oboljenja od malignih bolesti i smanjenje smrtnosti unutar ciljanih skupina u Republici Hrvatskoj te poboljšanje kvalitete provođenja Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka. Maligna oboljenja kao vodeći problem javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj predstavljaju drugi najčešći uzrok smrtnosti i vodeći broj hospitalizacija. Na svečanosti su predstavljeni ostvareni rezultati projekta: provedena je analiza postojećeg zakonskog okvira u području prevencije raka dojke, debelog crijeva te vrata maternice i dane preporuke za poboljšanje, izrađene su smjernice u području prevencije malignih oboljenja, ojačani stručni kapaciteti zdravstvenih djelatnika i svih dionika uključenih u projekt te je osigurana nadogradnja Registra Nacionalnih preventivnih programa.

Okupljenima se na svečanosti obratio ministar zdravstva Milan Kujundžić, naglasivši da svijest o potrebi preventivnih pregleda u Hrvatskoj  nije još dovoljno razvijena, premda su mnogi životi spašeni upravo zahvaljujući odazivu na ultrazvučni pregled i mamografiju dojke ili na citološki bris i kolonoskopiju, jer rano otkriveni karcinomi spašavaju živote i vraćaju ljude u puno zdravlje. Ministar je izrazio nadu da će se znanja stečena kroz ovaj program primijeniti za poboljšanje prevencije i rane detekcije malignih bolesti. Uz to je najavio i da će se početi raditi na ranoj detekciji karcinoma pluća i prostate, zbog njihove velike pojavnosti i smrtnosti.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je da su ovim projektom detektirane ključne kritične točke koje treba promijeniti da bi došlo do boljeg odaziva i rezultata preventivnih programa. Projektom su ojačani i stručni kapaciteti zdravstvenih djelatnika i svih uključenih dionika, a edukaciju je prošlo 580 osoba.

Slike sa svečanosti zatvaranja projekta u Ministarstvu zdravstva