Incidencija raka u Hrvatskoj u 2021. godini

Registar za rak pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) je populacijski registar koji prati pojavnost raka na području Republike Hrvatske. Djeluje od 1959. godine, a prvi izvještaj napravljen je za 1968. godinu. Od 2015. godine dio je Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava (NAJS) pri HZJZ.

Godišnji izvještaji (Bilteni) Registra za rak redovito se objavljuju na web-stranicama HZJZ i dostupni su na poveznici. Radi se o dinamičkoj bazi podataka koja se konstantno nadopunjuje prema međunarodnim smjernicama te su objavljeni podaci podložni manjim promjenama.  Stoga se podaci o broju slučajeva u nekoj godini objavljeni kod prikaza trendova bolesti mogu blago razlikovati od onih objavljenih u izvještaju za tu godinu.

U 2021. godini zabilježeno je 24.834 novih dijagnoza raka (C00-C97 prema MKB-10 klasifikaciji bolesti, bez ne-melanomskog raka kože (C44*)), 13.207 u muškaraca (53%) i 11.627 u žena (47%). Radi se o 4,7% manjem broju slučajeva nego u 2019. godini (26.054), i 5,2% većem nego u 2020. godini (23.598), prema sadašnjem stanju baze Registra za rak. Ukupna gruba stopa incidencije, prema procjenama stanovništva Hrvatske sredinom 2021. godine, bila je 640,2/100.000; 707/100.000 u muškaraca i 578,2/100.000 u žena. Ukupna gruba stopa mortaliteta od iste skupine dijagnoza (C00-C97 bez C44) u 2021. godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) i Odjela za mortalitetnu statistiku HZJZ, iznosila je 340,5/100.000; 384,9/100.000 u muškaraca i 279,5/100.000 u žena).

Vidimo da postoji porast incidencije uzrokovan prvenstveno porastom dijagnostičkih aktivnosti u odnosu na prvu godinu pandemije (2020.), no još uvijek se broj postavljenih dijagnoza nije vratio na prepandemijske vrijednosti. Očekujemo znatniji porast broja postavljenih dijagnoza raka i u 2022. godini (prema procjenama Europske komisije za 2022. godinu očekuje se preko 27.500 novih slučajeva u Hrvatskoj).

Najčešća sijela raka kod muškaraca u 2021. godini bila su rak prostate (2434 slučaja; 18% svih dijagnoza raka u muškaraca), rak dušnika, bronha i pluća (2192; 17%), rak debelog i završnog crijeva (2174; 16%), rak mokraćnog mjehura i drugog urotelnog sustava (836; 6%) i rak bubrega (575; 4%). Kod žena najčešća sijela bila su rak dojke (2928 novih slučajeva; 25%), rak debelog i završnog crijeva (1532; 13%), rak dušnika, bronha i pluća (1170; 10%), rak tijela maternice (755; 6%) i rak štitnjače (531; 5%). Najčešća sijela raka u muškaraca i žena u 2021. uz broj smrti pripisanih tim sijelima u 2021. godini (prema podacima DZS i HZJZ) prikazana su na slikama 1a i 1b.

Slika 1a. Najčešća sijela raka u muškaraca u 2021. godini

Slika 1b. Najčešća sijela raka u žena u 2021. godini

Najviša dobno-standardizirana stopa incidencije raka (dobno specifične stope prema procjenama stanovništva za 2021. godinu i standardizirane na dobnu strukturu Popisa 2011.) u muškaraca zabilježena je u Varaždinskoj, Međimurskoj i Karlovačkoj županiji, a najniža u Istarskoj, Sisačko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Kod žena, stope incidencije raka bile su najviše u Gradu Zagrebu, Splitsko-dalmatinskoj i Istarskoj županiji, a najniže u Ličko-senjskoj, Međimurskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Podaci su prikazani na slikama 2a i 2b.

Slika 2a. Incidencija raka po županijama u 2021. godini, dobno-standardizirana stopa (HR11), muškarci

Slika 2b. Incidencija raka po županijama u 2021. godini, dobno-standardizirana stopa (HR11), žene

Detaljniji podaci dostupni su u dokumentu na poveznici: Podaci Registra za rak za 2021. godinu