Održan drugi zajednički sastanak u sklopu projekta iPAAC

  iPAAC (Innovative Partnership for Action Against Cancer) je projekt sufinanciran iz sredstava Zdravstvenog programa Europske unije. Projekt predstavlja zajedničku akciju velikog broja suradnih partnera iz različitih europskih zemalja. Opći cilj iPAAC projekta je razviti inovativne pristupe kako bi se unaprijedili različiti aspekti kontrole malignih bolesti. Inovativnost projekta sastoji se od daljnjeg razvoja prevencije malignih bolesti, razvoja sveobuhvatnih pristupa korištenju genomike u kontroli malignih bolesti, informacija i registara malignih bolesti, poboljšanja skrbi, mapiranja inovativnih liječenja i upravljanja integriranim pristupom u kontroli malignih bolesti, uključujući i novu analizu nacionalnih planova za borbu protiv raka. Svi navedeni ciljevi bit će razrađeni kroz različite radne pakete unutar samog projekta.

Fokus projekta bit će na provedbi, koja se odražava u ključnom rezultatu: Planu (ROADMAP) provedbe i održivosti mjera za kontrolu raka, koji će podržati države članice u provedbi preporuka iPAAC-a, CANCON-a i EPAAC-a, zajedničkih akcija vezanih uz rak u proteklom desetljeću. Plan će djelovati kao središnji stup projekta, integrirajući različita tematska područja, osiguravajući razmatranje transverzalnih pitanja za sve teme i djelujući kao središnji sveobuhvatni rezultat, integrirajući sve rezultate projekta. Za ispunjavanje općih i specifičnih ciljeva iPAAC projekta koristit će se različite metode, uključujući pilot studije, radne skupine, stručne skupine, pregled literature i ankete. Cilj ovog projekta je povećati vrijednost na razini EU-a jačanjem suradnje u području raka uz opsežnu razmjenu dobrih praksi, uspješnu provedbu različitih programa i postupno smanjenje opterećenosti rakom u Europi i svijetu.

 Primarna ciljna skupina iPAAC-a bit će donositelji odluka na razini EU-a i donositelji odluka na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Sve inovativne aktivnosti obuhvaćene radnim paketima projekta ocjenjivat će se na temelju održivosti i integracije u nacionalne politike. Kreatori politika na razini država članica imat će ključnu ulogu u projektu i službeno će biti uključeni u iPAAC-ov „Govermental board“, koji će se sastajati dva puta godišnje kako bi razgovarali o provedbi iPAAC-a i prethodnim preporukama. Ključni dionici na razini EU-a sastajat će se svake godine u Bruxellesu kako bi razgovarali o razvoju i sinergiji iPAAC-a na Forumu dionika iPAAC-a. Prvi forum već je održan u Bruxellesu u drugoj polovici rujna 2018. godine. Ključna dodana vrijednost iPAAC-a stoga će biti podrška državama članicama u provedbi preporuka iPAAC-a i CANCON na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Osim toga, iPAAC će pružiti bolju djelotvornost u rješavanju zanemarenih karcinoma, kroz razvoj novih ključnih pokazatelja za procjenu kliničkih puteva bolesnika („patient pathways“) i troškova zdravstvene skrbi vezanih uz rak, posebno u slučaju raka gušterače.

iPAAC projekt službeno je započeo 1. travnja 2018. i trajat će tri godine. Uključuje 44 partnera (nadležna tijela i pridruženi subjekti) iz 24 europske zemlje, a koordinirat će ih Nacionalni institut za javno zdravstvo Slovenije (NIJZ).

Drugi zajednički sastanak cijelog projekta održan je 10. i 11. travnja u Beogradu čiji je Institut za javno zdravlje Srbije bio domaćin. Na zajedničkom sastanku sudjelovali su predstavnici svih radnih paketa koji su imali priliku podijeliti svoja iskustva i prezentirati napredak svog rada. Također, opsežne rasprave o konačnom ishodu i ciljevima projekta bile su održane u ugodnoj atmosferi. Tim Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odgovoran je za radni paket 3. Voditelj radnog paketa 3, dr. sc. Mario Šekerija, prezentirao je evaluacijsku strategiju projekta i analizu provedene ankete o zadovoljstvu sudionika te održao fokus grupu na temu vizije projekta, što je jedan od dogovorenih ključnih koraka unutar samog projekta. Predstavnica CHAFEA-e je održala kratko predavanje o novim pravilima u području financijskog izvještavanja. Održana je i radionica o financijskim aspektima projekta te je predstavljena 4PM platforma za financijsko izvještavanje. Dogovorena je komunikacijska strategija kao i daljnji koraci u provedbi projekta.

 

 

Više o projektu na:https://www.hzjz.hr/programi-projekti/ipaac-innovative-partnership-for-action-against-cancer/

Poveznica na izvornu internetsku stranicu projekta: https://www.ipaac.eu