Incidencija i mortalitet od raka u EU-27 zemljama za 2020. godinu

Zajednički istraživački centar (engl. Joint Research Centre – JRC) Europske komisije objavio je procjene o opterećenju rakom u EU-27 zemljama za 2020. godinu. Navedene procjene temelje se na podacima o incidenciji raka iz populacijskih registara za rak okupljenih u Europskoj mreži registara za rak te podacima o uzrocima smrti preuzetim iz baze podataka o umrlim osobama Svjetske zdravstvene organizacije (engl. WHO mortality database).

Prema ovim najnovijim procjenama, teret raka povećao se na 2,7 milijuna novih slučajeva (sva sijela, osim ne-melanomskog raka kože) te na 1,3 milijuna smrti u 2020. godini.

Procjene pokazuju da rak nešto više pogađa muškarce nego žene (54% novih slučajeva i 56% smrti).

Kao što je poznato, rak uglavnom pogađa starije osobe. Procjene za 2020. godinu otkrivaju da se 62% procijenjenih novih dijagnoza i 76% procijenjenih smrti javlja kod ljudi starijih od 65 godina.

Koji su najčešće dijagnosticirane zloćudne bolesti i one koje uzrokuju najviše smrti na razini EU?

Rak dojke je najčešće dijagnosticirana zloćudna bolest. Više od 355.000 žena u zemljama članicama EU će se prema procjenama u 2020. godini suočiti s dijagnozom raka dojke (13,3% od svih dijagnoza raka). Slijede rak debelog i završnog crijeva (341.000, 12,7%), rak prostate (336.000, 12,5%) i rak pluća (318.000, 11,9%).

Najčešći uzroci smrti su rak pluća (20,4% svih slučajeva smrti od raka), a slijede rak debelog i završnog crijeva (12,4%), dojke (7,3%) i rak gušterače (7,1%). Nordijske zemlje imaju nešto više stope incidencije, međutim, procijenjena stopa smrtnosti za sve vrste raka veća je u istočnoeuropskim zemljama, kako za muškarce, tako i za žene.

Slika 1. Dobno-standardizirane stope (europsko novo stanovništvo) incidencije raka u EU-27 zemljama (Preuzeto s: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/)

 

Slika 2. Dobno-standardizirane stope (europsko novo stanovništvo) mortaliteta od raka u EU-27 zemljama (Preuzeto s: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/)

 

Kako pandemija COVID-19 utječe na teret raka?

Odgovor na ovo pitanje još nije jasan, posebno uzimajući u obzir geografske razlike i različit tijek pandemije u pojedinim zemljama.

Ipak, zabilježena su kašnjenja u probiru i dijagnosticiranju raka, iako u nekim zemljama postoje izvješća o ponovnom pokretanju dijagnostike po završetku karantene.

Nažalost, utjecaj pandemije COVID-19 ne odražava se u ovim procjenama za 2020. godinu jer se iste temelje na trendovima incidencije iz proteklih godina. Stoga bismo u nekim zemljama čak mogli svjedočiti i precijenjenoj stopi incidencije za 2020. godinu. Međutim, taj utjecaj moći će se identificirati i interpretirati tek detaljnim analizama kad svi podaci postanu dostupni.

Popratne informacije

Procjene za 2020. godinu rezultat su zajedničkog projekta JRC-a i Europske mreže registara za rak te Međunarodne agencije za istraživanje raka (engl. International Agency for Research on Cancer – IARC). Iste će biti uključene u nadolazeće ažuriranje IARC-ovog projekta GLOBOCAN kasnije ove godine u kojem se prikazuju procjene incidencije i mortaliteta od raka za sve svjetske zemlje.

 

Hrvatska u ovim procjenama

Prema procjenama, u Hrvatskoj će 2020. godine biti dijagnosticiran 25.001 novi slučaj raka (13.499 muškaraca i 11.502 žene), dok će od raka umrijeti 14.216 osoba (8.129 muškaraca i 6.087 žena).

U usporedbi s drugim zemljama (uporabom dobno-standardizirane stope incidencije i mortaliteta), Hrvatska je po ukupnoj incidenciji raka na razini prosjeka EU-27 (15. ukupno; 14. u muškaraca i 19. u žena), dok smo po smrtnosti od raka na 5. mjestu ukupno (iza Slovačke, Poljske, Cipra i Mađarske); na 2. mjestu kod muškaraca i 7. kod žena). Prikazi ukupne incidencije i mortaliteta od raka (dobno-standardizirana stopa na 100.000 stanovnika) su na Slikama 1. i 2.

Najčešći novodijagnosticirani rak u Hrvatskoj 2020. godine je rak debelog i završnog crijeva (3.706 novih slučajeva), zatim rak pluća (3.235) i rak dojke (2.894). Vodeći zloćudni uzroci smrti su rak pluća (2.984 smrti), rak debelog i završnog crijeva (2.320) i rak dojke (832). Najčešća novodijagnosticirana sijela raka u muškaraca i žena u 2020. godini prikazana su na Slikama 3. i 4.

Slika 3. Najčešća sijela raka u Hrvatskoj, muškarci, 2020.

 

Slika 4. Najčešća sijela raka u Hrvatskoj, žene, 2020.

 

Prikazi dobno-standardiziranih stopa incidencije i mortaliteta od najčešćih vrsta raka u Hrvatskoj i usporedba s prosjekom EU-27 prikazani su na Slikama 5. i 6. (Za sijela koja su specifična za pojedini spol, stope su izračunate prema stanovništvu tog spola).

Svim podacima, procjenama i grafičkim prikazima Europskog centra za informacije o raku možete pristupiti na poveznici https://ecis.jrc.ec.europa.eu/.

Slika 5. Incidencija raka u Hrvatskoj i EU-27 u 2020. godini

 

Slika 6. Mortalitet od raka u Hrvatskoj i EU-27 u 2020. godini