Vol 2, Broj 7, 7. srpnja 2006.

Vol 2, Broj 7, 7. srpnja 2006.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Od urednika broja PDF
Aleksandar Džakula

Stručni radovi

Zaključak Skupštine Svjetske zdravstvene organizacije: Donesimo ključne odluke koje utječu na globalno javno zdravstvo PDF
Marija Strnad
Pozdravna riječ Uredništva iz Brodsko-posavske županije PDF
Marica Miletić-Medved, Tvrtko Pervan, Ante Cvitković
Predgovor Župana Brodsko-posavske županije PDF
Šimo Đurđević
Zdravlje u Brodsko-posavskoj županiji – Opći podaci o Brodsko-posavskoj županiji PDF
Marica Miletić-Medved
Preventivno–zdravstvene građevine Grada Slavonskog Broda – Pogled arhitekta s aspekta povijesnog razvoja i inkorporiranje u tkivo grada PDF
Željka Perković
Zdravstveni prioriteti Brodsko-posavske županije utvrđeni projektom »Rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj upravi i samoupravi» PDF
Ante Cvitković
Strateški okvir Županijskog plana za zdravlje na temelju Županijske slike zdravlja PDF
Brodsko–posavska županija Županijski tim za zdravlje
Prehrambene navike i uhranjenost školske djece u Brodsko posavskoj županiji PDF
Nevenka Meandžija
Prehrambene strategije za školsku djecu PDF
Nevenka Meandžija
Spolno ponašanje učenika slavonsko-brodskih srednjih škola PDF
Irena Jurišić
Kako smo obilježili „Mjesec borbe protiv ovisnosti“ PDF
Tvrtko Pervan
Krvlju prenosive zarazne bolesti (hepatitis B i C i HIV) kod ovisnika i konzumenata psihoaktivnih supstanci na području Brodsko-posavske županije PDF
Tvrtko Pervan
Prijavljivanje zaraznih bolesti PDF
Ante Cvitković
Seropozitivitet ovisnika u komuni «Ivanovac» PDF
Zorana Marić
Endemska nefropatija u jedinom hrvatskom žarištu – zapadnoj Brodskoj Posavini PDF
Marica Miletić-Medved
Važnost javno-zdravstvenih akcija (epidemioloških perlustracija) u hrvatskim selima s endemskom nefropatijom za rad kliničara i znanstvenika PDF
Bojan Jelaković
Mikotoksini i zdravlje ljudi PDF
Maja Peraica, Ana-Marija Domijan
Endemska nefropatija u području Brodsko-posavske županije PDF
Đuro Josić
Endemska nefropatija u Planu i programu mjera zdravstvene zaštite PDF
Matija Strnad
Liječništvo u Hrvatskoj danas u svjetlu Štamparove ideologije PDF
Josip Buljan
Zrnje mladosti dr. Andrije Štampara PDF
Stana Vukovac
Osvrt na knjigu “Pružena ruka“ (Slobodan Lang & Vesna Ivanović) PDF
Mato Artuković
CroDiab – registar osoba sa šećernom bolešću – Brodsko-posavska županija – aktivnosti i podaci PDF
Tamara Poljičanin
Praćenje rezistencije bakterija na antibiotike na području Slavonskog Broda PDF
Mirna Petanović, Maja Tomić-Paradžik, Željka Krištof
Kiselost bezalkoholnih pića i njihova uloga u zdravlju PDF
Renata Josipović
Nespecifični uzročnici spolno-prenosivih bolesti u Brodsko-posavskoj županiji u 2005. godini PDF
Maja Tomić-Paradžik
Voda u Davoru PDF
Martina Nadih
Poliklinika „Zlatni cekin“ i dječji vrtić „Cekin“ u Slavonskom Brodu – ustanove za rehabilitaciju i odgoj djece PDF
Sanja Pejić-Roško, Ilija Jerković, Antun Jelić
Prehospitalno zbrinjavanje i Hrvatska gorska služba spašavanja PDF
Dario Švajda
Obnovljena zgrada Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” PDF
Tea Vukušić Rukavina
Program rada – prof.dr.sc. Josipa Kern – kandidat za Direktora ŠNZ PDF
Josipa Kern
Program rada – prof.dr.sc. Zvonko Šošić – kandidat za Direktora ŠNZ PDF
Zvonko Šošić
Najava projekta – Vodič za pacijente PDF
Slobodan Lang
Pedeset savjeta za bolničke pacijente PDF
Nada Lang, Slobodan Lang
Pedeset savjeta za bolničke pacijente – nastavak PDF
Nada Lang, Slobodan Lang
Glavni sanitetski stožer – osnivanje, uloga i rad PDF
Mate Ljubičić, Slobodan Dešković, Željko Baklaić, Ivan Medved, Ante Zvonimir Golem
Temporomandibularni poremećaji s aspekta javnoga zdravstva PDF
Tomislav Badel, Josip Pandurić, Miljenko Marotti
O nastupnom predavanju Andrije Štampara PDF
Zvonko Šošić
O Socijalnoj medicini PDF
Zvonko Šošić
Primjena pneumokoknog cjepiva u stacionarnih gerijatrijskih bolesnika domova za starije PDF
Diana Mihok, Goran Perko, Ana Puljak, Hrvoje Radašević
Edukacija iz javnog zdravstva PDF
Luka Kovačić
Zdravlje i stariji PDF
Spomenka Tomek Roksandić
Lijekovi PDF
Josip Čulig
Obitelj i zdravlje PDF
Hrvoje Tiljak
Medicinski časopisi PDF
Jelka Petrak
Rad i zdravlje PDF
Jadranka Mustajbegović
Djelotvorno znanje PDF
Slobodan Lang
Hrana i zdravlje PDF
Marijan Katalenić
Dubrovnik – grad najvrjednije higijensko sanitarne hrvatske i svjetske baštine PDF
Josip Bakić

Osvrti

Teorijski osvrt na Prijedlog nacionalne strategije razvoja zdravstva i “paket” predloženih zakona o zdravstvenom osiguranju PDF
Slaven Letica
Teorijski osvrt na Prijedlog nacionalne strategije razvoja zdravstva i “paket” predloženih zakona o zdravstvenom osiguranju – nastavak PDF
Slaven Letica
Strategija bez strategije, osvrt – recenzija Nacrta prijedloga nacionalne strategije razvitka zdravstva PDF
Ranko Stevanović
Malo doktorskog humora PDF
Časopis zza javno zdravstvo HČJZ

Pisma

Program rada – prof.dr.sc. Slobodan Lang – kandidat za Direktora ŠNZ PDF
Slobodan Lang

Vijesti

Nagrade Centra za kontrolu i prevenciju bolesti programu Rukovođenje i upravljanje za zdravlje – „Zdrave županije“ PDF
Tea Vukušić Rukavina
Europski centar za praćenje droga i ovisnost o drogama PDF
Ivana Pavić Šimetin
2. generacija praćenja HIV/AIDS – Centar za edukaciju PDF
Ivana Božičević
Objavljena knjiga «Sideropenična anemija» PDF
Srđana Čulić
Zdravstvena međunarodna akcija „Prestani pušiti i pobijedi!” 2006. PDF
Verica Kralj, Vlasta Hrabak-Žerjavić
Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja PDF
Tomislav Benjak, Marija Strnad, Dunja Skoko Poljak

Međunarodna suradnja

Veliki korak za globalno zdravlje PDF
Slobodan Lang
Međunarodno udruženje nacionalnih zavoda za javno zdravstvo PDF
Slobodan Lang
Statut Međunarodnog udruženja nacionalnih zavoda za javno zdravstvo PDF
IANPHI Međunarodno udruženje nacionalnih zavoda za javno zdravstvo
IANPHI – članovima PDF
Pekka Jousilanti
IANPHI – Komentar PDF
Jeff Koplan

Fotografija i zdravlje

Radomir Dumičić, dr.med. – slikar, pjesnik i još mnogo toga PDF
Tvrtko Pervan