Vol 6, Broj 22, 7. travnja 2010.

Vol 6, Broj 22, 7. travnja 2010.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Od urednice broja PDF
Ana Ivičević Uhernik

Gost

Od Župana Bjelovarsko-bilogorske županije PDF
Miroslav Čačija

Stručni radovi

Uvod- Od urednika teme PDF
Vladimir Halauk
Dojenačka i perinatalna smrtnost PDF
Ivana Ceronja
Vodeći uzroci smrtnosti u BBŽ PDF
Ivana Ceronja
Potencijalno izgubljene godine života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji PDF
Ivana Ceronja
Stacionarna zdravstvena zaštita u BBŽ PDF
Ivana Ceronja
Kvaliteta života u BBŽ PDF
Ivana Ceronja
Usporedba odabranih pokazatelja SZO “Zdravlje za sve” PDF
Ivana Ceronja
Uzroci visokog kardiovaskularnog mortaliteta i morbiditeta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i kako ga smanjiti PDF
Mislav Klobučić
Vrijeme od nastanka simptoma akutnog ishemijskog moždanog udara do prijema u bolnicu – čimbenik rizika na koji se može utjecati PDF
Duška Šklebar, Dragica Vrabec Matković, Marina Preksavec, Tihana Gržinčić
Analiza najčešćih dijagnoza sistematskih pregleda djece petih i osmih razreda Bjelovarsko-bilogorske županije PDF
Z. Puharić, Lj Đermanović, A. Dobrinčić
Zadovoljstvo roditelja učenika osnovnih i srednjih škola sadašnjim oblicima zdravstvenog odgoja u školi PDF
Zrinka Puharić, Gordana Pavleković, Tomislav Miklić
Alkoholizam kod mladih PDF
Ines Mihajlović
Županijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga PDF
Renata Hunjadi-Brzović
(Ne)dovoljna skrb o starima i nemoćnima na području Bjelovarsko bilogorske županije PDF
Jasmina Radojčić, Gordana Ded
Palijativna skrb kao javnozdravstveni prioritet Bjelovarsko-bilogorske županije PDF
Ivan Šklebar, Duška Šklebar
Aktivnosti na prepoznavanju i suzbijanju ambrozije u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji PDF
Željko Stojković
Kretanje peludnih alergena na području bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju od 2005. do 2009. godine PDF
Marija Devčić, Ljiljana Jarčov, Nikolina Devčić-Zglavnik, Ana Grbić
Služba za mikrobiologiju Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko- bilogorske županije PDF
Sanja Krešić
Jesu li sretni zaposlenici Zavoda za javno zdravstvo Bjelovar? PDF
Zrinka Puharić, Ines Mihajlović, Tomislav Miklić
Čazma – zdravi grad PDF
Dinko Pirak
Riječ urednika teme – zdravstvene ankete kao izvor javnozdravstvenih podataka PDF
Ana Ivičević Uhernik
Prvi hrvatski projekt zdravstva, Potprojekt: Promicanje zdravlja PDF
Vlasta Hrabak-Žerjavić
Svjetska zdravstvena anketa 2003. (WHS 2003) PDF
Vlasta Dečković-Vukres, Ana Ivičević Uhernik
Hrvatska zdravstvena anketa 2003/10. (HZA 2003/10) PDF
Silvije Vuletić
Europska zdravstvena anketa (EHIS) PDF
Sandra Mihel, Vlasta Dečković-Vukres, Ana Ivičević Uhernik, Ivan Pristaš
Europsko istraživanje o alkoholu i ostalim drogama u školama (ESPAD) PDF
Marina Kuzman, Iva Pejnović Franelić, Ivana Pavić Šimetin, Martina Pejak
Svjetsko istraživanje o uporabi duhana u mladih (GYTS) PDF
Marina Kuzman, Vlasta Hrabak-Žerjavić, Tanja Ćorić, Dijana Mayer, Verica Kralj
Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi (HBSC) PDF
Iva Pejnović Franelić, Marina Kuzman, Ivana Pavić Šimetin, Martina Pejak, Irena Rojnić Palavra
Dijagnoza zdravlja – potreba preventivnih pregleda PDF
Vladimir Halauk
Dojenje: važnost u rastu, razvoju i zdravlju djece PDF
Marija Čatipović
Uloga i važnost mlijeka i mliječnih proizvoda u u prevenciji osteoporoze PDF
Slavko Kirin
Oralno zdravlje i prevencija karijesa PDF
Ankica Turčić
Naš život na zemlji – kako ga jednostavno produžiti PDF
Ivo Belan
Moralno i duhovno zdravlje – kako do njega PDF
Ilija Jurković
Stresovi kod kuće – kako ih izbjeći ili smanjiti PDF
Ivo Belan
Primarna i sekundarna prevencija cerebrovaskularnih bolesti PDF
Marina Preksavec, Tihana Gržinić
Principi palijativne skrbi u zbrinjavanju bolesnika s neurološkim bolestima PDF
Dragica Vrabec-Matković, Duška Šklebar
Lijekovi i vožnja PDF
Željka Barlović Ferenčak
Uloga primarne prevencije u očuvanju mentalnog zdravlja djece i adolescenata PDF
Iva Šmigovec
Mladi za mlade PDF
Anka Došen
Prikaz preventivnog programa „Slagalica“ PDF
Ornela Malogorski
Odaziv na mamografski skrining PDF
Ivana Ceronja
Nacionalni program ranog otkrivanja raka debeloga crijeva – u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji PDF
Ivana Ceronja
Prevencija koronarne bolesti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji PDF
S. Brzović
Rad epidemiološke službe na kontroli pandemijske gripe u Hrvatskoj PDF
Borislav Aleraj
Porodna težina i duljina kao predskazatelji rasta u ranoj adolescenciji PDF
Domagoj Šegregur, Ljiljana Matulec, Vlatka Kuhar
Badmintonski turniri djelatnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao oblik sportske rekreacije te promicanja zdravstvene kulture PDF
Joško Sindik, Viktor Puljić
Ekohistoriografija nadriprimaljstva PDF
Dubravko Habek
Uzroci smrti u ekohistoriji bjelovarskoga kraja PDF
Dubravko Habek
Zarazne bolesti u Bjelovaru prije 95 godina PDF
Vladimir Halauk
Zarazne bolesti u Bjelovaru prije 95 godina- sušica PDF
Vladimir Halauk
Zarazne bolesti u Bjelovaru prije 95 godina – gripa PDF
Vladimir Halauk

Civilne udruge i zdravlje

Povodom Svjetskog tjedna homeopatije PDF
Jadranka Zebec
Kliničko ispitivanje – priručnik za bolesnike i njihove obitelji PDF
Mensura Dražić, Snježana Ivčić
Iskustva iz Istanbula PDF
Snježana Ivčić
Debljina – ozbiljan društveni problem PDF
Tatjana Alavanja
Hrvatska zajednica laringektomiranih (osnovana 2003.) održala je u Crikvenici Izbornu skupštinu PDF
Miloš Manestar
Utemeljeno Hrvatsko društvo za tumore glave i vrata PDF
Miloš Manestar

Vijesti

Predstavljanje knjige HMZG “Pokret zdravih gradova – djelotvorno znanje za zdravlje” PDF
Selma Šogorić
Međunarodna gerontološka web konferencija i Hrvatska gerontološka stvaraonica o prehrambenim normama za starije osobe u Hrvatskoj PDF
Spomenka Tomek-Roksandić
4 stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije – 169. Gerontološka tribina – Izborna skupština Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora PDF
Spomenka Tomek-Roksandić, Marica Lukić, Mate Ljubičić, Ana Deucht, Mara Županić, Dragica Šimunec, Sanja Blažeković Milaković, Nada Tomasović Mrčela, Zijad Duraković, Luka Kovačić
6. knjiga udruge Sretna obitelj “Zdrav život obitelji duševnog bolesnika Ježeva kućica, duševnom bolesniku kod kuće je najljepše” PDF
Ema N. Gruber