Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 09. studenog 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96,  Ur. broj: 534-03-3-2/3-18-35, Odluke Upravnog vijeća broj: UV-V/25-18,  od 03. svibnja 2018. godine, Klasa: 012-04/18-10/3, Ur. broj: 381-10-18-7,  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

1.      Zdravstveni djelatnik II vrste – inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike u Službi za mikrobiologiju uz probni rad od  6 (šest) mjeseci – 1 radnik na neodređeno vrijeme

2.      Zdravstveni djelatnik I vrste – specijalist psihijatrije u Službi za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti uz probni rad od 6 (šest) mjeseci – 1 radnik na neodređeno vrijeme

3.      Nezdravstveni djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik kemičar/inženjer biotehnologije/inženjer kemijske tehnologije/biolog/nutricionist/molekularni biolog u Službi za zdravstvenu ekologiju – uz probni rad od 6 (šest) mjeseci – 1 radnik na neodređeno vrijeme.

4.      Viši stručni savjetnik – ekonomist u Službi za gospodarstvene, pravne i opće poslove uz probni rad od  6 (šest) mjeseci – 1 radnik na određeno vrijeme do povratka na rad radnice na bolovanju, rodiljnom/roditeljskom dopustu.

Više o natječaju pogledajte ovdje.