NATJEČAJ – uključivanje nove četiri srednje škole u „Mrežu škola koje promiču zdravlje“ (SHE) – NATJEČAJ JE ZAVRŠEN

Mreža škola koje promiču zdravlje

Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE)”

Uključivanje nove četiri srednje škole

NATJEČAJ


Izabrane su sljedeće škole:

  1. Srednja škola “Antun Matijašević Karamaneo”, Viškog boja 9, 21480 Vis
  2. „Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola“, Hallerova aleja 3, 42000, Varaždin
  3. „Srednja Skola Pakrac“, Bolnicka 59,34550 Pakrac
  4. „Klasična gimnazija“, Križanićeva 4a, 10000 Zagreb

Promicanje zdravlja u školama možemo opisati kao „bilo koju aktivnost koju poduzimamo da bismo unaprijedili i zaštitili zdravlje svih unutar školske zajednice“.

Promicanje zdravlja u odgojno-obrazovnim institucijama, uključuje zdravstveno obrazovanje o kojemu se sustavno poučava tijekom odgoja i obrazovanja od najranije dobi djece. Nadalje, uključuje i poticaje o važnosti stvaranja zdravog školskog okružja, promicanja zdravlja u školama ostvarivanjem ishoda poučavanja predmetnih i međupredmetnih kurikuluma. Stoga je pravi primjer interdisciplinarnog i holističkog pristupa pri aktivnom uključivanju učenika u rješavanju problema.

U politiku promicanja zdravlja u školskom okruženju, uključeni su svi djelatnici Škole odnosno njih što je više moguće. Budući da je samo cjelovitim načinom djelovanja odnosno provođenjem aktivnosti na razini cijele škole, moguće postići najbolje rezultate sukladno postavljenom planu u školskom kurikulu, neosporna je uloga škole, ali i potpora lokalne zajednice pri realizaciji programa.

Uloga mreže SHE je djelovati kao europska platforma za promicanje zdravlja u školama pružajući informacije, potičući istraživanja, dijeleći dobru praksu, ekspertizu i vještine, kontinuirano zagovarajući zdravlje u školama, potičući zajedničku suradnju zdravstvenog i obrazovnog sektora te potičući razvijanje i implementaciju nacionalnih politika i promicanja zdravlja u školama.

Nova platforma hrvatske mreže škola koje promiču zdravlje u srednjoškolskom obrazovanju (SHE) do sada je uspostavljena u devet srednjih škola u RH.

Uključivanje novih srednjih škola provest će se na način da će nove srednje škole imati mentora od strane ranije uključenih SHE škola.

 

U prostorijama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb, održat će se stručni skup novoizabranih škola za SHE program s dosadašnjim koordinatorima i predstavnicima SHE škola 3.9.2019. godine. Stručni skup organizira HZJZ u suradnji s Agencijom za odgoj obrazovanje. Koordinatori i članovi tima za provedbu SHE programa, moći će se prijaviti na stručni skup od 15. srpnja 2019. na mrežnim stranicama AZOO.

Stručni skup je namijenjen koordinatorima te stručnim timu Škole, predloženim i imenovanim nastavnicima od strane ravnatelja Škola za provedbu SHE programa tijekom školske godine 2019/2020. Na stručnom skupu mogu sudjelovati i ravnatelji škola.


NATJEČAJ JE ZAVRŠEN!

Natječaj se zatvara po pravodobnoj prijavi 4 srednje škole.

Nastavno na navedeno, prve 4 srednje škole koje ispunjavaju uvjete, bit će izabrane ako  pravilno ispunjen i skeniran Prijavni obrazac, potpisan od strane ravnatelja škola zajedno s skeniranim motivacijskim pismom u pdf-u, dostave putem e-pošte: skolska.medicina@hzjz.hr

Za prijavu je potrebno:

Uz ispunjen obrazac potrebno je priložiti motivacijsko pismo:

Prijavni obrazac SHE

Upute za motivacijsko pismo SHE

 

Cjelovitost ispunjenog prijemnog obrasca i prihvatljivost sadržaja motivacijskog pisma utvrdit će povjerenstvo od tri člana: dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med. i dr. sc. Dijana Mayer, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo i mr. Olgica Martinis, Agencija za odgoj i obrazovanje.