Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Ur. broj: 534-03-3-2/1-20-08 od 26. lipnja 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.