Vezane teme: javni natječaj

Natječaj za prijam u radni odnos

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-3-1/6-21-26, Odluke Upravnog vijeća, Klasa: 012-04/21-15/8, Urbroj: 381-15-21-4 od dana 6. listopada...

Natječaj za prijam u radni odnos

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-3-1/6-21-21 od dana 29. srpnja 2021. i Odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda...

Poništenje dijela natječaja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje poništenje dijela natječaja. Više pogledajte ovdje.