javni natječaj

Natječaj za prijam u radni odnos

Objavljeno: 6. travnja 2022.
Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/22-03/131, Urbroj: 534-03-3-1/6-22-3 od dana 16. ožujka 2022. i Odluke Upravnog vijeća, Klasa: 012-04/22-15/1,...