javni natječaj

Natječaj za prijam u radni odnos

Objavljeno: 12. siječnja 2022.
Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-3-1/6-21-26, Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-3-1/6-21-28, Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa:...