Natječaj za prijam u radni odnos

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-3-1/6-21-26, Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-3-1/6-21-28, Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-3-1/6-21-31, Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-3-1/6-21-37, Odluke Upravnog vijeća, Klasa: 012-04/21-15/8, Urbroj: 381-15-21-4 od dana 6. listopada 2021. i Odluke Upravnog vijeća, Klasa: 012-04/21-15/11, Urbroj: 381-15-21-9 od dana 21. prosinca 2021. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje sljedeći javni natječaj.

više pogledajte ovdje.