Natječaj za prijam u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme

Na temelju  Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Ur. broj: 534-03-3-1/3-20-13 od 19. kolovoza 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.