Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 09. studenog 2018. godine, Klasa:100-01/18-03/96,  Ur. broj: 534-03-3-2/3-18-36, Odluke Upravnog vijeća, Klasa: 012-04/19-15/1, Ur. broj: 381-15-150-19-1 od 08. ožujka 2019. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.