Poziv na razgovor- zdravstveni djelatnik I vrste, diplomirani sanitarni inženjer

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 08. srpnja 2019. godine, Klasa:100-01/19-03/86,  Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-19, Hrvatski zavod za javno zdravstvo raspisao je javni natječaj od 24. srpnja 2019. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto zdravstveni djelatnik I vrste, diplomirani sanitarni inženjer u Službi za promicanje zdravlja. Temeljem objavljenog natječaja pozivaju svi kandidati koji su dostavili ponudu za navedeno radno mjesto na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.