Poziv na razgovor- zdravstveni djelatnik II vrste, medicinska sestra/sanitarni inženjer

Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva, KLASA: 100-01/20-03/129, URBROJ: 534-03-3-1/3-20-13 od 19. kolovoza 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj dana 18. rujna 2020. godine za prijam u radni odnos na određeno i  neodređeno vrijeme, za radno mjesto zdravstveni djelatnik II. vrste, medicinska sestra/sanitarni inženjer u Službi za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti.

Više o pozivu pogledajte ovdje.