Izvješće o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2016.

Na samom početku pojave epidemije zlouporabe heroina i ovog velikog zdravstvenog problema, 1978. godine je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo osnovan nacionalni Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga. Iz bolnica, specijalističko-konzilijarnih službi te Službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika pri županijskim zavodima za javno zdravstvo, a od 2008. godine i iz terapijskih zajednica se prikupljaju podaci o osobama koje su bile na liječenju ovisnosti ili zlouporabe psihoaktivnih droga. Pri registraciji se koriste modificirani međunarodni Pompidou upitnik Grupe za suradnju u borbi protiv zlouporabe droga i krijumčarenja droga Vijeća Europe  i Međunarodna klasifikacija bolesti, deseta revizija – šifre F11 do F19. Dijelovi obrasca Pompidou su: opći socio-demografski podaci te podaci o liječenju, rizičnom ponašanju i sudskim problemima.

Od 1981. godine HZJZ svake godine izdaje Izvješća o osobama liječenim zbog  zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj, a svaki županijski zavod za javno zdravstvo može izraditi izvješće za svoju županiju. HZJZ kumulativne podatke šalje Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske te Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama u Lisabonu (EMCDDA) te Ured za droge i kriminal UN-a (UNODC) za World Drug Report.

Prema raspoloživim podacima pristiglima iz zdravstvenog sustava, već je nekoliko posljednjih godina u zdravstvenim ustanovama Hrvatske prisutan trend smanjenja broja liječenih osoba, osobito novih heroinskih ovisnika.

Prema podacima o spolu i dobi liječenih ovisnika, većinu liječenih osoba kao i prethodnih godina čine muškarci. Omjer muškaraca i žena iznosi 4,7 : 1,0. Kao i u cijeloj Europi i u Republici Hrvatskoj ovisnička populacija sve više stari, zbog čega prosječne dobi liječenih osoba (muškaraca i žena) pokazuju trend rasta. Budući da se bilježe osobe liječene zbog zlouporabe i ovisnosti o svim psihoaktivnim drogama, raspon godina je vrlo velik. Najmlađa zabilježena osoba je imala 13, a najstarija 84 godine.

Prikaz stope liječenih ovisnika koji su ovisni o opijatima pokazuje vrlo slične rezultate. Najvišu je stopu imala Zadarska županija (466,6), zatim Istarska (458,1), Šibensko-kninska (408,3),  Primorsko-goranska (314,4), Grad Zagreb (295,4), Splitsko-dalmatinska (260,1) te Dubrovačko-neretvanska županija (226,5). Za cijelu je Hrvatsku stopa iznosila 206,5.

Vrlo slično kao i godinu dana ranije, među liječenima zbog ovisnostije najveći broj osoba sa završenom srednjom školom – 66,8 %.

Najviše je liječenih, kao i ranijih godina, živjelo s primarnom obitelji (42,8 %). Iz podataka o roditeljskom statusu  je vidljivo da od svih osoba liječenih 2016. godine  njih 37,1 % ima djecu. Eksperimentiranje psihoaktivnim sredstvima već dugi niz godina počinje u dobi od oko 16 godina. Prosječna je dob prvog uzimanja bilo koje droge sadašnjih heroinskih ovisnika bila 16,1 godina; Prvo uzimanje heroina prosječno se događa u dobi od 19,8 godina, a prvo intravenozno u dobi od 21,3 godine.

Roditelji ovisnika o heroinu su za problem ovisnosti najčešće saznali nakon dvije do tri godine ovisničkog ponašanja (32,1 %), a roditelji liječenih zbog zlouporabe neopijata su za problem ovisnosti saznali ranije.

Udio osoba pozitivnih na HIV je već dulji niz godina nizak i stabilnog trenda i iznosi 0,5 %, dok se  2016. godine smanjio na 0,2 %. Ovo možemo zahvaliti i trajnoj edukaciji, dobroj obaviještenosti, modernoj farmakoterapiji, radu centara za savjetovanje te programu zamjene igala i šprica.

 


Izvješće o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2016. možete pogledati i preuzeti OVDJE.