Korištenje zdravstvene zaštite u djelatnosti dentalne medicine u Hrvatskoj u 2021. godini

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) od 2019. g. redovito analizira i objavljuje podatke iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH), koji se odnose na zdravstvenu skrb pruženu građanima u ordinacijama na razini primarne zdravstvene zaštite (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna /polivalentna/ zdravstvena zaštita).

U ovom izvješću analizirani su podaci sadržani u komunikacijskim porukama koje su pristigle u HZZO iz ordinacija dentalne medicine u Republici Hrvatskoj tijekom 2021. g., uključujući ordinacije dentalne medicine u sklopu domova zdravlja, privatne ordinacije (u zakupu doma zdravlja), ustanove za zdravstvenu skrb i vojne ordinacije.

Izvješće Korištenje zdravstvene zaštite u djelatnosti dentalne medicine u Hrvatskoj u 2021. godini dostupno je putem sljedeće poveznice: Korištenje zdravstvene zaštite u djelatnosti dentalne medicine u Hrvatskoj u 2021. godini (PDF, 1.3 MB).