dentalna medicina

Obilježen Svjetski dan oralnog zdravlja 2024.

Objavljeno: 22. ožujka 2024.
Povodom Svjetskoga dana oralnog zdravlja, 20. ožujka 2024. godine je održan stručni skup pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, a u organizaciji...

Svjetski dan oralnog zdravlja 2024.

Objavljeno: 20. ožujka 2024.
Svjetski dan oralnog zdravlja (eng. World Oral Health Day, WOHD), koji se svake godine obilježava 20. ožujka, promiče razvijanje svijesti...

Europski dan oralnog zdravlja 2023.

Objavljeno: 12. rujna 2023.
Europski dan oralnog zdravlja obilježava se svake godine 12. rujna na inicijativu Vijeća europskih doktora dentalne medicine (engl. Council of European...

Svjetski dan oralnog zdravlja 2023.

Objavljeno: 14. ožujka 2023.
Svjetski dan oralnog zdravlja (engl. World Oral Health Day, WOHD), koji se svake godine obilježava 20. ožujka, promiče razvijanje svijesti...
četkanje zubi

Europski dan oralnog zdravlja 2022. g.

Objavljeno: 12. rujna 2022.
Europski dan oralnog zdravlja obilježava se svake godine 12. rujna na inicijativu Vijeća europskih doktora dentalne medicine (engl. Council of...
četkanje zubi

Europski dan oralnog zdravlja 2021. g.

Objavljeno: 10. rujna 2021.
Europski dan oralnog zdravlja obilježava se svake godine 12. rujna, na inicijativu Vijeća europskih doktora dentalne medicine (Council of European...

Zubna putovnica

Objavljeno: 21. siječnja 2021.
  Nacionalni program Zubna putovnica je usmjeren poboljšanju oralnog zdravlja i zdravstvenog ponašanja s ciljem ranog otkrivanja i prevencije oralnih...

Europski dan oralnog zdravlja 2020. g.

Objavljeno: 11. rujna 2020.
Europski dan oralnog zdravlja obilježava se svake godine 12. rujna, na inicijativu CED (Council of European Dentists), Vijeća europskih doktora...