Zubna putovnica

Potreba za poboljšanjem oralnog zdravlja u Republici Hrvatskoj je na temelju zdravstvenih pokazatelja i lošeg oralnog zdravstvenog stanja rezultirala programom pod nazivom Zubna putovnica. Korisne informacije o potrebi zaštite oralnog zdravlja i preventivnim mjerama možete pročitati putem sljedeće poveznice: Oralno zdravlje – zubna putovnica.


 

Što je Nacionalni program Zubna putovnica?

U Republici Hrvatskoj se od 2017. godine provodi Nacionalni program pod nazivom Zubna putovnica. Program je usmjeren poboljšanju oralnog zdravlja i zdravstvenog ponašanja školske i predškolske djece s ciljem ranog otkrivanja i prevencije karijesa.

Program je u početku bio ustrojen s ciljem organizacije sveobuhvatnog preventivnog stomatološkog pregleda (status zubi, preventivni postupci, liječenje i praćenje) za svu djecu u dobi od 6 i 12 godina radi lakšeg praćenja tijekom školovanja. S obzirom na potrebu uključivanja djece niže životne dobi u redovite preventivne preglede, Zubna putovnica postaje obavezni dio sistematskog pregleda prilikom upisa u dječji vrtić.

Obavezni pregledi tijekom kojih se izdaju obrasci Zubna putovnica uključuju:

  1. pregled prije upisa u vrtić – stomatološki pregled s izdavanjem obrasca Zubna putovnica kao prilog pedijatrijskom uvjerenju uz obveznu sanaciju karijesnih lezija mliječnih zubi ako postoje.
  2. pregled prije upisa u prvi razred osnovne škole uz obveznu sanaciju karijesnih lezija mliječnih i trajnih zuba
  3. pregled u 6. razredu osnovne škole.

Putem Zubne putovnice stomatološki pregled postaje prilika za bolje upoznavanje roditelja i djeteta s doktorom dentalne medicine, dobivanja osnovnih informacija i smjernica za očuvanje zdravlja zubi i usne šupljine, početak sanacije i dogovor oko kontrolnog pregleda u cilju stjecanja navike redovitih posjeta i kontinuirane stomatološke skrbi. Ako dijete nema izabranog doktora dentalne medicine, ovo je prilika da ga izabere.

Što je Zubna putovnica?

Zubna putovnica je jedinstveni obrazac u Republici Hrvatskoj koji sadrži dentalni status, preventivne postupke, podatke o liječenju i termin ponovnog posjeta. Obrazac sadrži i brojeve telefona i adrese e-pošte Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u svakoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu, na kojima roditelji mogu dobiti informaciju o izboru doktora dentalne medicine koji s HZZO imaju sklopljene ugovore, ako dijete već nema izabranog doktora dentalne medicine.

Za informacije o izboru doktora dentalne medicine možete nazvati telefone pripadajućeg područnog ureda HZZO u radnom vremenu od 8 do 16 sati ili pitanja uputiti putem adresa e-pošte dostupnih putem sljedeće poveznice: HZZO – kontakti.

Dodatne informacije za roditelje djece koja polaze u prvi razred osnovne škole dostupne su putem sljedeće poveznice: Upute za roditelje (upis u prvi razred osnovne škole).

Ima li promjena u obrascu Zubna putovnica u odnosu na protekle školske godine?

U sadržaju obrasca su učinjene određene preinake, jer je obrazac implementiran u informatičke programe koji se koriste u ordinacijama dentalne medicine te je postao jedna od liječničkih potvrda koju izdaje doktor dentalne medicine. Više nije potrebno dobiti obrazac direktno od školskog liječnika već dijete/roditelj dobiva ispunjeni obrazac prilikom posjeta ordinaciji dentalne medicine i obavljenog pregleda. Ako dijete ide na pregled doktoru dentalne medicine koji još nema informatičku programsku podršku za spajanje na Centralni zdravstveni informacijski sustav (CEZIH), odnosno ako doktor dentalne medicine nije ugovorni subjekt HZZO, Zubnu putovnicu je moguće preuzeti s ove internetske stranice prema županiji u kojoj živite.

Koja je uloga doktora/timova školske medicine?

Prilikom sistematskog pregleda kod upisa u prvi razred osnovne škole, Zubna putovnica je neophodni dio obavezne medicinske dokumentacije koju prikuplja liječnik školske medicine. Na temelju obavljenog pregleda kod doktora dentalne medicine i ispunjenog obrasca koji roditelji donose školskom liječniku, dijete ispunjava uvjete za upis u školu.

U šestom razredu osnovne škole dijete dolazi liječniku školske medicine na pregled kralježnice, visine i mase radi praćenja rasta i razvoja kada liječnik opet prikuplja podatke za Zubnu putovnicu nakon obavljenog stomatološkog pregleda.

Osim toga, školski liječnici i medicinske sestre djelatnicima škola, roditeljima i učenicima ukazuju na važnost ovog programa kao i oralne higijene, prevencije i liječenja karijesa.

U prvim razredima osnovne škole u sklopu obaveznog zdravstvenog odgoja, medicinske sestre provode edukaciju o pravilnom četkanju zubi te stručni nadzor nad provođenjem svakodnevnog četkanja zubi u školama koje su uključene u program nadziranog četkanja zubi.

Koja je uloga osnovnih škola u provedbi programa?

Osnovne škole su izrazito važne u obavještavanju roditelja i učenika o ovom programu. Roditeljski sastanci u 6. razredima osnovne škole kao i e-Dnevnik pružaju izvrsne mogućnosti za obavještavanje roditelja učenika 6. razreda osnovne škole.

Koja je uloga doktora/timova dentalne medicine?

Timovi dentalne medicine u sklopu ovog programa obavljaju većinu poslova: na temelju provedenog pregleda i obavljenih preventivnih postupaka te liječenja naručuju na daljnje liječenje ili kontrolni pregled za šest mjeseci u svrhu kontinuirane stomatološke preventivne skrbi.

Mogu li u programu sudjelovati doktori dentalne medicine koji nemaju ugovor s HZZO?

Da, u programu mogu sudjelovati svi doktori dentalne medicine, prema izboru roditelja.

Koji su dosadašnji uspjesi programa?

Program je na nacionalnoj razini započeo u školskoj godini 2017./2018. kod učenika 6. razreda (jesen 2017.) te kod upisa u prvi razred osnovne škole (proljeće 2018.). U nekim je županijama više od 90 % učenika 6. razreda posjetilo doktora dentalne medicine, dok su kod upisa u prvi razred to učinila sva djeca. Kod upisa u prvi razred osnovne škole, Zubna putovnica je zamijenila potvrdu doktora dentalne medicine koja se kod upisa u osnovnu školu uvijek donosila liječniku školske medicine na sistematski pregled. Potvrde koje su se koristile prethodnih godina bile su različite od županije do županije. Sadašnjim je jedinstvenim obrascem svakom djetetu osiguran istovjetan sadržaj sistematskog pregleda kod doktora dentalne medicine. Program je također izvor prvih nacionalno reprezentativnih podataka o dentalnom statusu djece koji pruža uvid u način postupanja doktora dentalne medicine i  mogućnosti planiranja daljnjih aktivnosti u promociji i zaštiti oralnog zdravlja.

Detaljnije informacije o programu pročitajte u članku Program unaprjeđenja dentalnog zdravlja djece Zubna putovnica objavljenom u časopisu Acta Stomatologica Croatica (2020; 54(2): 121-129).

Kako je sve počelo?

U školskoj godini 2016./2017., Zubna putovnica je kao pilot-projekt provedena u Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj županiji u 6. razredima i kod upisa u 1. razred osnovne škole te u Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj županiji i Gradu Zagrebu kod upisa u 1. razred osnovne škole. U Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj županiji od rujna do prosinca 2016. godine broj posjeta učenika u dobi od 12 godina (6. razred osnovne škole) porastao je za 60 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, dok je broj postupaka koje su doktori dentalne medicine proveli kod tih posjeta porastao za 300 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Očekuju li nas novosti u narednom razdoblju?

Program Zubne putovnice se proširuje i na nižu životnu dob da bi se što ranije izabrao doktor dentalne medicine i prevenirao karijes u ranom djetinjstvu (karijes mliječnih zubi). Sistematskim pregledom kod doktora dentalne medicine uz sistematski pregled kod liječnika/pedijatra uz uredno (redovito) cijepljenje protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja dijete ispunjava uvjete za upis u dječji vrtić.

Dodatne informacije o odlasku djeteta na prvi pregled te o tome kako pripremiti dijete za pregled možete doznati u članku Briga o oralnom zdravlju djece objavljenom na internetskom portalu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Javno zdravlje.

Tko su organizatori i provoditelji programa?

Organizatori programa su Ministarstvo zdravstva (Nacionalno povjerenstvo za djelatnost dentalne medicine) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom komorom dentalne medicine, Hrvatskom liječničkom komorom i županijskim zavodima za javno zdravstvo. Važnu podršku programu pružaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje te županijski uredi nadležni za zdravstvo i obrazovanje. Osnovni provoditelji programa su doktori dentalne medicine i školski doktori.

 

Nagrađene učeničke infografike na temu oralne higijene i Zubne putovnice

Da bi zubi bili čisti, s pastom moramo biti bliski!

Zubi zdravi za osmijeh pravi!


Obrasce “Zubna putovnica” po županijama možete preuzeti ovdje: