Stručni sastanak „Multidisciplinarni pristup u unaprjeđenju oralnog zdravlja djece“

U Čakovcu će se 28. svibnja 2019. godine od 13 do 15 h održati stručni sastanak „ Multidisciplinarni pristup u unaprjeđenju oralnog zdravlja djece“.

Stručni sastanak se organizira se u okviru rada Nacionalnog povjerenstva za djelatnost dentalne medicine Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije.

Sastanak će biti usmjeren javnozdravstvenim aspektima unaprjeđenja oralnog zdravlja djece, ulozi primarne i sekundarne zdravstvene zaštite te multidisciplinarnom pristupu u prevenciji karijesa.

Aktivno će sudjelovati dr. sc. Anka Jurišić Kvesić, predsjednica Nacionalnog povjerenstva, prim. Marina Payerl Pal, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije te sljedeći predavači s predloženim temama:

  1. Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić: Prevencija karijesa u dječjoj dobi, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  2. Dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, spec. školske medicine: Aktivnosti u prevenciji karijesa, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  3. Mr. sc. Narcisa Slugan, spec. školske medicine: Uloga školske medicine u prevenciji karijesa, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  4. Tanja Rosić, dr. med. dent.: Dan zdravog osmijeha u Međimurskoj županiji, Privatna ordi nacija dentalne medicine, Čakovec

Uz stručne teme iz dentalne medicine prikazat će se program Zubna putovnica čiji su organizatori uz Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatska komora dentalne medicine, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, Hrvatska liječnička komora i županijski zavodi za javno zdravstvo uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također će se prikazati pilot projekt nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama u kojem sudjeluju osnovne škole i dječji vrtić iz Međimurske županije.


Mjesto održavanja:

Dječji vrtić Cipelica
Vukovarska 15
42 000 Čakovec

 

Prisustvo će se bodovati sukladno odluci Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara. Kotizacija se ne naplaćuje.

Stručni sastanak – program (PDF, 215.8 KB)