Obavijest Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji – 2. travnja 2018. g.

Na današnjoj sjednici međuresornog Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji razmotreni su raspoloživi podatci o stanju vodoopskrbe i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Slavonskog Broda. Razmotreni su zaprimljeni rezultati analize uzoraka vode uzetih na vodocrpilištu Jelas, u vodospremama  i na vodoopskrbnoj mreži, koji su analizirani u službenim  laboratorijima.

Iz zaprimljenih se rezultata uočava trend pada razine ugljikovodika u vodi za ljudsku potrošnju. Danas su ponovno uzorkovani uzorci na istim lokacijama na kojima je uzorkovano do sada i upućeni su na analizu u službene laboratorije. Rezultati današnjih uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju bit će poznati sutra.

Važno je istaknuti da ni u jednom do sada analiziranom uzorku nisu pronađeni benzen, toluen, ksilen i etilbenzen za koje je Svjetska zdravstvena organizacija postavila maksimalno dozvoljene koncentracije i navodi da ih je potrebno pratiti u ovakvim situacijama.

Uzorkovanje i analize nastavit će se do daljnjeg, a Stručno povjerenstvo će analizirati rezultate i donositi preporuke za postupanje.