Obavijest Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji – 4. travnja 2018. g.

U cilju pravovremenog i jasnog obavještavanja javnosti u skladu s ovlastima propisanima člankom 12. stavak 1. točka 3. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 56/13, 64/15 i 104/17), Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji je danas, 4. travnja 2018. godine održalo sjednicu čije zaključke dajemo kako slijedi:

Na temelju zadnjih analiza uzoraka koje je uzorkovao Hrvatski zavod za javno zdravstvo sa šest lokacija na području Slavonskog Broda –

1. Vodocrpilište Jelas, bunar B15

2. Vodosprema Jelas

3. Vodocrpilište Jelas, bunar B5

4. Klesarstvo Perić, Ulica sv. Lovre 9, Slavonski Brod

5. Opća Bolnica „Slavonski Brod“, operacijska sala, slavina u Priprema 2.

6. Tifon, Zadnja vezna cesta 56, slavina na šanku

 

zaključeno je sljedeće:

U svim su uzorcima utvrđene količine ugljikovodika ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne novine, br. 125/17). Analize su radi mjera sigurnosti istovremeno provedene u dva službena laboratorija te su oba dobila zadovoljavajuće rezultate.

Predlaže se nastavak uzorkovanja i kontrole vode s crpilišta i  vodoopskrbne mreže.

Rezultati:

HZJZ_Slavonski Brod vode od 31.3.2018

HZJZ_Slavonski Brod vode od 1.4.2018

HZJZ_Slavonski Brod vode od 2.4.2018

HZJZ_Slavonski Brod vode od 3.4.2018

ZZJZ Osijek 1. uzorkovanje 30.03.2018.

ZZJZ Osijek 2. uzorkovanje 30.03.2018.

ZZJZ Osijek 3. uzorkovanje 02.04.2018.

ZZJZ Osijek 4. uzorkovanje 03.04.2018.

 

Prethodna objava:

Obavijest Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji – 2. travnja 2018. g.