Baza projekata i programa koji se provode u području suzbijanja zlouporabe droga

 

Radi uvida u postojeće programe, projekte, istraživanja i intervencije koji se provode u različitim područjima suzbijanja zlouporabe droga, pri tadašnjem Uredu za suzbijanje zlouporabe droga je 2012. godine uspostavljena Baza projekata i programa koji se provode na području suzbijanja zlouporabe droga, a istu danas vodi i koordinira Služba za suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Projekt Baze podataka programa suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj obuhvaća sve programe/projekte koji se provode u području:

  • Prevencije
  • Tretmana
  • Smanjenja šteta
  • Resocijalizacije

Ciljevi izrade

Prikupljanje informacija o svim aktivnostima/programima koje se provode na području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj radi identificiranja kvalitetnih, evaluiranih i učinkovitih programa te podizanje razine kvalitete programa i projekata koji se provode u području suzbijanja ovisnosti.

Navedeni podaci omogućavaju svim relevantnim kreatorima politika, stručnjacima i svim zainteresiranim osobama uvid u stanje „na terenu“, odnosno pregled aktivnosti koje se poduzimaju te je omogućen uvid u to pružaju li navedene aktivnosti, mjere i usluge adekvatan odgovor u odnosu na stanje u području ovisnosti specifično za pojedinu lokalnu zajednicu.

Aplikacija omogućava pregled prema nazivu programa, nazivu provoditelja, županiji provedbe, godini provedbe, vrsti provedene evaluacije, razini intervencije te vrstama provedene usluge ili prema glavnoj skupini područja djelovanja.

Također, ova aplikacija osmišljena je s još jednim važnim ciljem unaprjeđenja kvalitete programa koji se provode. Učinkovitim programima će se po različitim područjima djelovanja dodjeljivati certifikat kvalitete od strane stručnog Povjerenstva za procjenu kvalitete projekata.

Putem ove on-line aplikacije omogućeno je i podnošenje godišnjih izvješća od strane Županijskih Povjerenstava za suzbijanje zlouporabe droga.

Također, ova aplikacija je rezultat napora koje HZJZ ulaže u podizanje kvalitete provedbe programa/projekata u području suzbijanja zlouporabe droga, s ciljem ispunjavanja najviših standarda kvalitete i pružanje učinkovitih intervencija prema krajnjim korisnicima.

Aplikacija je trenutno dostupna ovdje