Info dan “Zajednički pristup zdravlju izbjeglica i drugih migranata”

U sklopu CARE (Common actions for refugees and other migrants’ health) projekta, Ugovor (Grant Agreement) br.717317 koji je financiran od strane Europske Unije i odobren kroz poseban natječaj u sklopu Trećeg programa zdravlja EU (2014-2020), održat će se 24. veljače 2017. godine Info  dan “Zajednički pristup zdravlju izbjeglica i drugih migranata” sa ciljem prezentiranja samog projekta i do sada provedenih aktivnosti.
Provođenje CARE projekta, kojeg koordinira Talijanski institut za zdravlje, migraciju i siromaštvo (Italian Institute for Health, Migration and Poverty, INMP), započelo je u travnju 2016.godine, a u njemu sudjeluje  konzorcij sastavljen od petnaest partnera iz pet država članica EU (Italija, Grčka, Hrvatska, Malta i Slovenija)
U programu, koji se nalazi u privitku ovog priopćenja, će sudjelovati aktivni sudionici u pružanju zdravstvene zaštite migrantima, a posebno bi istaknuli predavanje uvažene gošće gospođe Marike  Podda Connor iz Ministarstva zdravstva Malte.

Cilj projekta CARE je promicanje dostupnosti odgovarajuće zdravstvene skrbi za migrante i izbjeglice kroz uspostavu integriranog holističkog modela pružanja zdravstvene skrbi u tranzitnim i prihvatnim centrima za migrante i izbjeglice, povećanu koordinaciju i promicanje suradnje između zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih vlasti diljem Europe, kao i dodatnu edukaciju i senzibilizaciju zdravstvenih i drugih djelatnika koji izravno ili neizravno rade s migrantim, ali i šire opće javnosti.

Hrvatski partner u projektu CARE je Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji je u dogovoru s Kriznim stožerom Ministrastva zdravlja u rujnu 2016. godine poslao  na edukaciju zdravstvene djelatnike i psihologe u Institut za migraciju i siromaštvo u Rimu. Potom su stručnjaci aktivno sudjelovali u tri CARE radionice tijekom studenog 2016. godine, na kojima je bilo oko 150 sudionika, većinom zdravstvenih djelatnika, psihologa i socijalnih radnika, ali i predstavnika policije.

Posebno se velika pažnja u sklopu edukacije posvetila području kulturalnosti i interkulturalne medijacije, s obzirom na velike razlike u kulturalnom poimanju zdravlja i bolesti (drugačija percepcija boli, bolesti, uzroka bolesti, načina liječenja) te postojanja stereotipa i predrasuda. Specijalističke teme posvećene su području zaraznih bolesti, kroničnih nezaraznih bolesti, mentalnom zdravlju, reproduktivnom zdravlju i problemu nasilja.

U sklopu CARE projekta izrađen je i velik broj materijala, od kojih je jedan dio namjenjen samim migrantima, a drugi našem stanovništvu. Svi materijali bit će predstavljeni na Info danu.

Program možete pogledati i preuzeti ovdje