Uspješno završen projekt Zajednički pristup zdravlju izbjeglica i drugih migranata

 

CARE: Common Approach for REfugees and other migrants’ health
Zajednički pristup zdravlju izbjeglica i drugih migranata

Projekt CARE je dvanaestomjesečni projekt odobren posebnim natječajem u sklopu Trećeg programa za akciju Unije na području zdravlja (2014-2020) koji je financirala Europska Unija

 

Projekt CARE, koji je započeo u travnju 2016. godine i provodio se u pet država članica EU-a pogođenih snažnim migrantskim valom (Italija, Grčka, Slovenija, Hrvatska i Malta), ovih je dana uspješno priveden kraju, uz jasne i solidne rezultate.

Partneri na projektu su raznovrsni i visoko obrazovani javnozdravstveni autoriteti i organizacije civilnog društva, koji svojim znanstvenim, stručnim i javnozdravstvenim postignućima osiguravaju ostvarenje općeg cilja projekta, a to je promicanje, postizanje i održavanje dobrog zdravlja migranata i izbjeglica u državama članicama EU-a izloženima snažnom migracijskom pritisku. Projekt je koordinirao Talijanski institut za zdravlje, migracije i siromaštvo (Italian Institute for Health, Migration and Poverty, INMP), a iz Italije su sudjelovali:  Crveni križ, Ministarstvo zdravstva, Talijanski institut za javno zdravstvo (tal. Istituto Superiore di Sanita, ISS), dječja bolnica AOU Meyer, dječja  bolnica Bambino Gesu (OPBG) i Oxfam Italia (OIT). Iz Grčke su sudjelovali nevladina organizacija Praxis, Nacionalna škola narodnog zdravlja (engl. National School of Public Health; NSPH), nevladina organizacija socijalne solidarnost SYN EIRMOS, CMT Prooptiki (CMT) te Grčki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (engl. Hellenic Center for Disease Control and Prevention; HCDCPU). U konzorcij projekta CARE uključeni su i slovenski Državni zavod za javno zdravstvo (NIPH), Ministarstvo zdravstva Malte i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Ključni javnozdravstveni izazovi migracijskog priljeva u Europu obuhvaćeni su ciljanim odgovarajućim mjerama zdravstvene skrbi za migrante i izbjeglice, praćenje zaraznih bolesti, edukaciju relevantnih stručnjaka te izradu i distribuciju informativnih materijala za zdravstveno prosvjećivanje migranata i povećanje svjesnosti lokalnog stanovništva o ovom području. Naglašavajući svoj javnozdravstveni pristup, projekt CARE je izradio i ciljane javnozdravstvene preporuke.

Zahvaljujući djelovanju multidisciplinarnih timova projekta CARE u prihvatnim centrima za migrante i izbjeglice („hotspotovi“) u Grčkoj i Italiji, omogućeno je pružanje odgovarajuće učinkovite zdravstvene zaštite sukladno potrebama migranata i izbjeglica, koristeći pri tome kliničke protokole koji su za tu svrhu razvijeni u okviru samog projekta. Nadalje, za potrebe praćenja zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite migranata i izbjeglica u ovim centrima, razvijen je i implementiran specifičan elektronički sustav, uz strogo poštivanje postojećih propisa o zaštiti privatnosti. Sustav se sastoji od dva dijela – lokalnog operativnog sustava za  dokumentiranje zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite osobe, koji je instaliran na prijenosna računala multidisciplinarnih timova u centrima te prijenosnog uređaja za pohranu podataka (USB) koji se uručuje svakom migrantu, a koji sadrži sve relevantne podatke za potrebe daljnjeg praćenja zdravlja i eventualnog nastavka zdravstvene skrbi. Na taj način ovaj alat omogućuje kontinuitet u zdravstvenom praćenju migranata tijekom kasnijih premještaja u druge prihvatne centre.

Nadalje, u sklopu projekta CARE proveden je niz aktivnosti u cilju jačanja sustava za praćenje i suzbijanje zaraznih bolesti. Tako je: 1) razvijen je i isproban (Italija, Grčka) odnosno simuliran (Hrvatska, Slovenija, Malta i Portugal) sustav sindromskog praćenja zaraznih bolesti, radi lakšeg otkrivanja epidemija i ranog otkrivanja potencijalnih javnozdravstvenih hitnih stanja u migrantskim centrima, 2) proveden sveobuhvatan pregled nacionalnih politika cijepljenja migranata i 3) razvijen i isproban model obavještavanja zdravstvenih radnika u migrantskim centrima o aktualnim epidemijama na mediteranskim migrantskim rutama.

Na razini šire zajednice, u sklopu projekta CARE su izrađeni informativni materijali za javnost u cilju suzbijanja postojećih stereotipa i predrasuda  o zdravlju migranata te materijali za migrante i izbjeglice o njihovom pravu na zdravstvenu zaštitu i načinu kako ga ostvariti.  Osim toga, u Italiji, Hrvatskoj, Malti, Sloveniji i Grčkoj su tijekom listopada, studenog i prosinca 2016. godine organizirane radionice namijenjene zdravstvenim i nezdravstvenim stručnjacima koji rade s migrantima i izbjeglicama.

Konačno, u sklopu projekta CARE su razvijene i preporuke o strategijama javnozdravstvenog planiranja povezanog s migrantima i izbjeglicama te ulozi organizacija civilnog društva.

Zaključno, partneri na projektu su razvili i implementirali zajedničke alate koji su pokazali učinkovitost i usklađenost s izvorno utvrđenim ciljevima projekta.

 

Za više informacija o projektu i nacionalnim partnerima molimo posjetite www.careformigrants.eu 

 

Kontakti za medije:

Dr. Gianfranco Costanzo, dr. med.
INMP (National Institute for health, migration and poverty – Rim, Italija)
care@inmp.it

Goranka Petrović,  dr. med.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
epidemiologija@hzjz.hr

 

Sadržaj ovog tiskovnog priopćenja predstavlja stavove autora i isključivo je njegova odgovornost te ne odražava stavove Europske komisije i/ili Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA) ili bilo kojeg drugog tijela Europske unije. Europska komisija i Agencija ne preuzimaju nikakvu odgovornost za korištenje informacija sadržanih u priopćenju.

The project “717317/CARE” has received funding from the European Union’s Health Programme (2014-2020)