Hrvatska delegacija na Šestoj ministarskoj konferenciji zaštite okoliša i zdravlja

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, doc. dr. sc. Krunoslav Capak, gospodin Boris Belanić, predstavnik Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Češkoj i gospođa Marina Prelec iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 13. do 15. lipnja kao članovi hrvatske delegacije sudjeluju u radu Ministarske konferencije zaštite okoliša i zdravlja, koja se održava u Ostravi, Češka.

Konferencija pruža jedinstvenu međusektorsku platformu za politiku koja okuplja relevantne sektore i partnere u oblikovanju politika i djelovanja na okoliš i zdravlje, podržava provedbu učinkovitih politika utemeljene na dokazima i unapređenje djelovanja na okoliš, zdravlje i dobrobit u Europskoj regiji Svjetske zdravstvene organizacije (engl. WHO European Region).

Gotovo pola milijuna smrti godišnje u Europskoj regiji SZO-a uzrokovano je ekološkim rizicima koji se mogu izbjeći ili ukloniti. Stoga je hitna potreba nastaviti i ojačati napore usmjerene na vodeće odrednice okoliša za zdravlje kako bi se izbjegle katastrofe uslijed nepovoljnih utjecaja najvećih zagađivača – zagađenje zraka, neodgovarajuće usluge vodoopskrbe i sanitarne usluge, opasne kemikalije, otpad i onečišćena mjesta te klimatske promjene.

 Stari i novi izazovi

Proračunska ograničenja država članica, socio-ekonomske i rodne nejednakosti, ekstremni klimatski događaji, porast nezaraznih bolesti, starenje stanovništva i dosadašnja razina migracija između i unutar zemalja regije pogoršavaju zdravstvenu sliku Europske regije SZO-a. Složeni odnosi između ekoloških, bioloških, demografskih, ekonomskih, socijalnih i drugih čimbenika zahtijevaju poboljšanje otpornosti zajednica na fizičke, prirodne i društvene pritiske 21. stoljeća. Sudionici ove ministarske konferencije će raspraviti nove odgovore na navedene višestruke izazove. Također će se uzeti u obzir i novi dokazi koji pokazuju da je očuvanje okoliša ključno za opstanak čovječanstva. Razgovarat će se i o  prekograničnoj prirodi ekoloških izazova te o nužnosti da se akcije usredotoče ne samo na nacionalnoj, već i na subnacionalnim i gradskim razinama, jer raste  važnost identificiranja najranjivijih skupina i potreba za dobrim upravljanjem, uz uključivanje svih sudionika i nosioca programa kao i građana.

Potrebno je raditi u partnerstvu prema globalnim ciljevima

Usredotočujući se na stvaranje podržavajućih sredina i elastičnih zajednica – jedan od stupova SZO Europske politike za zdravlje i dobrobit (Health 2020) – Šesta ministarska konferencija ima za cilj postaviti Europski okoliš i zdravlje kao platformu za provedbu odabranih i relevantnih okolišnih i zdravstvenih ciljeva i ciljeva Agende održivog razvoja 2030. godine u Europskoj regiji. Konferenciju organizira Regionalni ured za Europu pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u bliskom partnerstvu s Gospodarskim povjerenstvom Ujedinjenih naroda za Europu i Programom zaštite okoliša Ujedinjenih naroda, a domaćini su Vlada Republike Češke, Moravsko-šleska regija i Grad Ostrava.

Ministarska izjava za zdravu budućnost Europe

Europska radna skupina za zaštitu okoliša i zdravlja, koju je podržala radna skupina, služila je kao upravljačko tijelo za pripremu ove konferencije. Prioriteti Šeste ministarske konferencije su identificiranii dogovoreni u širokom, inkluzivnom procesu konzultacija pokrenutim na sastanku srednjoročnog pregleda visokog stupnja u Haifi, Izrael, 2015. godine. Na Konferenciji su države članice usvojile deklaraciju koja će uključiti akcijski plan za njegovu provedbu i dogovor o revidiranim institucionalnim aranžmanima za Europski proces zaštite okoliša i zdravlja nakon 2017. godine.