Informacija o navodnoj nestašici cjepiva protiv tetanusa

Prema Programu imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva  i pojedince pod povećanim rizikom, cjepivo protiv tetanusa za postekspozicijsku zaštitu doktori medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ustanove hitne medicinske pomoći i druge zdravstvene ustanove, prema procjeni potreba SAMI nabavljaju te troškove naplaćuju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

S obzirom da Hrvatski zavod za javno zdravstvo nema nikakav utjecaj na opskrbu ljekarni i veledrogerija cjepivom koje se ovim putem nabavlja, u prosincu smo na temelju obavijesti s terena o nemogućnosti nabave cjepiva putem ljekarni i veledrogerija obavijestili Hrvatsku agenciju za lijekove i medicinske proizvode, s obzirom da Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet to nije uradio u skladu sa svojim obvezama.

Istovremeno, dali smo uputu županijskim zavodima za javno zdravstvo da svim liječnicima i zdravstvenim ustanovama koje trebaju cjepivo protiv tetanusa za postekspozicijsku zaštitu daju cjepivo koje je predviđeno za preekspozicijsko cijepljenje prema Programu obveznih cijepljenja (cjepivo koje je nabavio HZJZ), a ako ponestane ovog cjepiva, što se teško može dogoditi s obzirom da na zalihi imamo preko 20 000 doza, da daju na korištenje cjepivo protiv difterije i tetanusa sa smanjenim sadržajem antigena, koje se također može koristiti u svrhu postekspozicijske zaštite.

Prema informacijama kojima raspolažemo, cjepivo protiv tetanusa za postekspozicijsku profilaksu još uvijek nije dostupno putem ljekarni i veledrogerija, što je isključiva odgovornost nositelja odobrenja za uvoz cjepiva (MEDOKA), a ne HZJZ-a ili Ministarstva zdravstva.

U skladu s time, do daljnjega, tj. dok se ne uspostavi uobičajena opskrba tržišta cjepivom protiv tetanusa, molimo da se i dalje potrebe za ovim cjepivom upućuju teritorijalno nadležnim zavodima za javno zdravstvo, koji će ustupiti cjepivo predviđeno za Program obveznog cijepljenja. Ovo, centraliziranim postupkom nabavljeno, cjepivo ne smijemo dati u distribuciju putem ljekarni, te se do uspostave opskrbe tržišta trebate javiti zavodima za javno zdravstvo.

Ako nestašica u ljekarnama i veledrogerijama potraje toliko dugo da se potroši sva količina predviđena za Program cijepljenja, izdavat će Vam se cjepivo protiv difterije i tetanusa sa smanjenim sadržajem antigena.

Istovremeno, apeliramo na Nositelja odobrenja za stavljanje cjepiva u promet da u što kraćem roku osigura opskrbu tržišta ovim cjepivom.

Dakle, sve informacije o tome da cjepiva protiv tetanusa nema u Hrvatskoj su zlonamjerne insinuacije, jer HZJZ raspolaže s više nego dovoljnim količinama cjepiva i daje ih na raspolaganje svima koji ga trebaju, bez obzira o kojoj se namjeni radi.