Priopćenje za javnost

U Hrvatskoj je došlo do kratkotrajne nestašice cjepiva namijenjenog drugom docjepljivanju djece protiv protiv difterije, tetanusa  i hripavca. Nestašica  je posljedica  prisutnih teškoća s proizvodnjom cjepiva u Europi i posljedične  nemogućnosti isporuke već ugovorenih količina ovog cjepiva od strane dobavljača.

Cjepivo je bilo namijenjeno  za drugo docjepljivanje trogodišnjaka rođenih 2010. godine, a koji nisu bili docijepljeni protiv difterije, tetanusa i hripavca tijekom 2013. godine kako je to bilo predviđeno tadašnjim kalendarom cijepljenja.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji  s Hrvatskom agencijom za lijekove i medicinske proizvode i veledrogerijama radi na osiguranju potrebnih uvjeta za uvoz  cjepiva. Nestašica cjepiva, koja će trajati oko mjesec dana,  neće predstavljati  rizik za zdravlje djece niti će se time narušiti visoka zaštita kolektivnog imuniteta protiv difterije, tetanusa i hripavca.