Događanja/novosti u 2006. godini

Svjetski dan mentalnog zdravlja – 10. listopada 2006.
“JAČANJE SVIJESTI-SMANJENJE RIZIKA:Mentalna bolest i samoubojstvo”

Samoubojstvo često predstavlja tragičnu posljedicu izostanka prepoznavanja i liječenja ozbiljnih mentalnih bolesti. Tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2006. godine «Jačanje svijesti – smanjenje rizika: Mentalna bolest i samoubojstvo» potiče globalnu zajednicu da smanjenje rizika od samoubojstva kod ljudi koji boluju od mentalnih bolesti, učini vodećim prioritetom u zaštiti mentalnog zdravlja, spoznavši pritom da neliječene mentalne bolesti mogu biti fatalne te prema tome moraju biti prepoznate kao problem od najveće važnosti.

“Jačanje svijesti – Smanjenje rizika: Mentalna bolest i samoubojstvo”

Svjetska federacija za mentalno zdravlje (WFMH) 10. listopada svake godine obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja da bi usmjerila pažnju na probleme mentalnog zdravlja i naglasila važnost promicanja mentalnog zdravlja. Ove godine naglasak je dan na jedan od vodećih javnozdravstvenih problema – samoubojstva.

Pod sloganom “Jačanje svijesti – Smanjenje rizika: Mentalna bolest i samoubojstvo” WFMH je s ciljem jačanja svijesti javnosti pokrenula edukativnu kampanju koja ističe ulogu koju mentalne bolesti, uključujući zlouporabu psihoaktivnih tvari i bolesti ovisnosti, mogu imati u riziku za samoubojstvo.

U tu svrhu pripremljen je prigodan edukacijski i informacijski paket s materijalima koji mogu poslužiti u pripremama za programe zaštite mentalnog zdravlja u zajednici kao i za prigodne radionice. Ovi materijali pokrivaju brojne teme kampanje uključujući:

 • Mentalne bolesti i samoubojstvo tijekom života
 • Smanjenje rizika od samoubojstava kod osoba koje boluju od mentalnih bolesti
 • Ključni indikatori za samoubojstvo i rizični čimbenici
 • Efikasnost promocije i zaštite mentalnog zdravlja u smanjenju rizika od samoubojstava;
 • Osobitosti kulturalnog i religioznog okruženja u pojavi samoubojstva i mentalne bolesti.

WFMH preporuča svim organizacijama za mentalno zdravlje da obrate posebnu pozornost na dva povezana i izrazito važna problema:

 1. problem stigme i nerazumijevanja koji su barijera ranom prepoznavanju i liječenju mentalnih bolesti
 2. važnost odgovornosti medija u izvještavanju o mentalnim bolestima i samoubojstvima

Internacionalno udruženje za prevenciju samoubojstava (IASP) surađuje sa Svjetskom federacijom za mentalno zdravlje (WFMH) u zajedničkoj promociji Svjetskog dana prevencije samoubojstava (10. rujan) i Svjetskog dana mentalnog zdravlja (10. listopad). Obje organizacije vjeruju da će ovakva suradnja pridonijeti što većoj koristi koju svaki od ovih dana ima u unaprjeđenju svijesti javnosti, smanjenju stigme i diskriminacije. Također, suradnja će pridonijeti promociji službi i politike zagovaranja, da bi se ukazalo na izrazit udio kojim samoubojstva zajedno s mentalnim poremećajima sudjeluju u globalnom opterećenju bolestima.

Veličina globalnog problema samoubojstava:

 • Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da svake godine 1 milijun ljudi izvrši samoubojstvo.
 • Svakih 40 sekundi dogodi se jedno samoubojstvo, a svake 3 sekunde jedan pokušaj samoubojstva.
 • Više ljudi umire zbog samoubojstava nego ubojstava, ratnih i terorističkih zbivanja zajedno.
 • Samoubojstva su skoro u svim zemljama među deset glavnih uzroka smrti.
 • Za osobe u dobi 15-44 godine samoubojstva se nalaze među tri vodeća uzroka smrti.
 • Samoubojstva sudjeluju s udjelom od 1,4% u globalnom opterećenju bolestima.
 • Procjene sugeriraju da bi broj samoubojstava mogao dosegnuti 1,5 milijuna godišnje do 2020. godine.

Priređeno prema izvoru podataka:WFMH; WHO, Suicide prevention (SUPRE)