Događanja/novosti u 2007. godini

Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2007. godine
“Prevencija samoubojstava u svakoj životnoj dobi”

Samoubojstva predstavljaju jedan od vodećih javnozdravstvenih problema. Posljednjih 50 godina u svijetu stopa izvršenih samoubojstava porasla je oko 60%. Porast je posebno zabilježen u razvijenim zemljama. Iako su samoubojstva jedan od vodećih uzroka smrti u mlađih osoba (15-34 godina), većina samoubojstava registrira se u dobi iznad 60 godina.

Svakog dana oko 3000 osoba u svijetu počini samoubojstvo. Svakih 30 sekundi gubitak osobe koja je počinila samoubojstvo pogađa živote njene obitelji i prijatelja. Smatra se da je broj pokušaja samoubojstava i 20 puta veći. Patnje obitelji i prijatelja stradalih osoba mogu trajati godinama.

Međunarodno udruženje za prevenciju samoubojstava (International Association for Suicide Prevention) u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (World Health Organisation) svake godine 10. rujna obilježava kao Svjetski dan prevencije samoubojstava.

Ove godine tema Svjetskog dana prevencije samoubojstava je “Prevencija samoubojstava u svakoj životnoj dobi”. Ovogodišnja tema naglašava činjenicu da se samoubojstva događaju u svim životnim dobima te da preventivne aktivnosti i intervencijske strategije moraju prepoznati i uključiti potrebe osoba različitih dobi.

Svjetski dan prevencije samoubojstava predstavlja mogućnost da se ljudi cijelog svijeta ujedine u zajedničkim preventivnim aktivnostima; da se omogući osobama s mentalnim poremećajima primjerena pomoć i liječenje, da se omogući osobama koje su pokušale izvršiti samoubojstvo praćenje i liječenje u zajednici, da se ograniči dostupnost čestim sredstvima izvršenja samoubojstava te da se u medijima izvješćuje o samoubojstvima oprezno i s većom mjerom.

U djelotvornu prevenciju samoubojstava treba biti uključeno cjelokupno društvo s obitelji kao temeljnom zajednicom kao i niz drugih sektora: zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, zakonodavstvo, religija, politika, mediji itd.

Svjetski dan mentalnog zdravlja 10. listopada 2007. godine
“MENTALNO ZDRAVLJE U SVIJETU PROMJENA: UTJECAJ KULTUROLOŠKIH RAZLIČITOSTI”

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. listopada svake godine u organizaciji Svjetske federacije za mentalno zdravlje (WFMH) u više od stotinu zemalja širom svijeta. To je jedinstvena kampanja na svjetskoj razini koja naglašava važnost promicanja mentalnog zdravlja i usmjerava pažnju na probleme mentalnog zdravlja.

Nikada do sada u povijesti čovječanstva više ljudi nije živjelo izvan svoje domovine. Procjenjuje se da danas 3% globalne populacije, oko 200 milijuna ljudi u svijetu žive kao migranti. Nema zemlje u kojoj je prisutna samo jedna rasa, kultura ili religija, već svuda nalazimo različitosti jezika, religija, obiteljskih odnosa i vrijednosti, kao i pogleda na zdravstvenu zaštitu i liječenje.

Kampanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2007. godine “Mentalno zdravlje u svijetu promjena: Utjecaj kulturoloških različitosti” skreće pozornost na potrebu prepoznavanja i prihvaćanja kulturoloških različitosti u službama za zaštitu mentalnog zdravlja i u pristupu prevenciji i liječenju mentalnih poremećaja.

Kulturološko porijeklo pojedinca utječe na njegovo mentalno zdravlje; na subjektivni doživljaj tegoba, način poistovjećivanja, podršku obitelji i zajednice te spremnost da potraži pomoć i liječenje. Isto tako kulturološka pripadnost liječnika te sustav zdravstvene i socijalne zaštite određene zajednice imaju utjecaj na dijagnozu, liječenje i dostupnost službi.

U službama za zaštitu mentalnog zdravlja kulturološke različitosti utječu na:

  • doživljaj i iskazivanje distresa
  • objašnjenje uzroka mentalnih problema
  • percepciju službi za zaštitu mentalnog zdravlja
  • sudjelovanje i uspješnost u liječenju

Pitanja koja se postavljaju pred zajednicu su kako krenuti u budućnost i pružiti najbolju moguću skrb ako ne uzmemo u obzir različitosti onih kojima pokušavamo pomoći. Kako premostiti jezične barijere i kulturološke različitosti, različito poimanje problema mentalnih poremećaja, spolne razlike i različite pristupe edukaciji.

Svjetska federacija za mentalno zdravlje (WFMH) poziva na zajednički pristup i djelovanje u unaprjeđenju zaštite mentalnog zdravlja koja uključuje kulturološko porijeklo i vjerovanja, nadilaženje jezičnih barijera i kreiranje kulturološko osjetljivog oblika dijaloga.