Epidemiologija raka štitnjače

Izvor: National Human Genome Research Institute; https://www.genome.gov/

Rak štitnjače je najčešća zloćudna bolest endokrinog sustava. Prema zadnjim procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, 2012. godine je u svijetu od raka štitnjače oboljelo oko 300.000, a umrlo 40.000 osoba. U Europi je oboljelo nešto manje od 53.000 osoba, a umrlo ih je oko 6.300. Žene čine gotovo 80 % svih novih slučajeva u Europi te dvije trećine umrlih zbog raka štitnjače. Ova se bolest pojaviti u bilo kojoj dobi; kod žena se češće javlja u četrdesetim i pedesetim godinama života, dok je u muškaraca češća u šezdesetim i sedamdesetim godinama. Rizični čimbenici za rak štitnjače uključuju izlaganje ionizirajućem zračenju, obiteljsku anamnezu raka štitnjače, niski sadržaj joda u prehrani, neke rijetke nasljedne sindrome i ženski spol.

Trendovi u svijetu ukazuju na značajan porast broja novooboljelih od raka štitnjače, uz stabilne ili čak silazne trendove u smrtnosti. Veliki dio porasta broja novooboljelih pripisuje se boljoj dijagnostici, a većina tog porasta je zbog porasta broja najčešćeg tipa raka štitnjače, papilarnog karcinoma. To je karcinom s jednom od najboljih prognoza i petogodišnjim preživljenjem višim od 95 %. Drugi najčešći tipovi raka štitnjače uključuju folikularni, medularni te anaplastični karcinom, koji ima vrlo lošu prognozu.

U Hrvatskoj je u proteklih 15 godina došlo do značajnog porasta broja novooboljelih od raka štitnjače (prosječni porast dobno-standardizirane stope od 5,8 % u muškaraca i 5,5 % u žena), dok su trendovi mortaliteta stabilni. Ukupni broj oboljelih je praktički udvostručen u navedenom razdoblju (s 308 u 2001. na 603 u 2014. godini), dok se broj umrlih kretao između 23 i 51 godišnje. Broj oboljelih i umrlih u navedenom razdoblju po godinama i spolu prikazan je na Slikama 1 i 2.

Slika 1. Broj novooboljelih osoba od raka štitnjače u Hrvatskoj po godinama i spolu, 2001.-2014., izvor podataka Registar za rak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Slika 2. Broj osoba umrlih od raka štitnjače u Hrvatskoj po godinama i spolu, 2001.-2015., izvor podataka Državni zavod za statistiku, obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Dobna distribucija (stope na 100.000 stanovnika po dobnim skupinama) obolijevanja od raka štitnjače za navedeno razdoblje u Hrvatskoj prikazana je na Slici 3.

Slika 3. Stope incidencije (na 100.000) specifične za dob za rak štitnjače u Hrvatskoj po spolu, 2001.-2014., izvor podataka Registar za rak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

 

Pročitajte više