Priručnik o popunjavanju potvrde o smrti (MB PHARE 2006)

“MB PHARE 2006 – komponenta 16 (COD)”

Projekt „Unaprjeđenje kvalitete statistike uzroka smrti“ / „Quality  Improvement of Causes of Death Statistics”
Voditeljica projekta Tanja Ćorić, dr. med.

Priručnik o popunjavanju potvrde o smrti

U okviru pretpristupog MB PHARE programa 2006 provodena je standardizacija hrvatskog nacionalnog statističkog sustava sa standardima Europske unije, a uz tehničku i novčanu potporu Europske unije. Prema definiranim obvezama između Državnog zavoda za statistiku i EUROSTAT-a, za usklađivanje područja mortalitetne statistike (Data Collection Project – Quality  Improvement of Causes of Death Statistics) Hrvatski zavod za javno zdravstvo je određen kao nositelj  Projekta.

Specifični ciljevi:

 • Opisivanje postojeće situacije u odnosu na kvalitetu certificiranja PS, određivanja i šifriranja osnovnog uzroka smrti te prikupljanja podataka na nacionalnoj i NUTS2 razini.
 • Unaprjeđenje sustava prikupljanja mortalitetnih podataka definiranog prijedlogom  novog Pravilnika o pregledu umrlih osoba i određivanju vremena, mjesta i uzroka smrti kojim se propisuje i nova PS.
 • Edukacija zdravstvenih stručnjaka o pravilnom popunjavanju PS korištenjem EU paketa za edukaciju mrtvozornika:Pripremanje skraćene i modificirane verzije ISTAT-ovog priručnika (s dodanim sadržajem iz područja patologije i sudske medicine), objavljivanje i distribucija
 • Prevođenje, priprema, objavljivanje i distribucija letka
 • Objavljivanje Priručnika o popunjavanju potvrde o smrti i letaka na web stranici HZJZ
 • Organizacija seminara u četiri velika županijska središta (Split, Rijeka, Osijek, Zagreb)
 • Unaprjeđenje kvalitete šifriranja osnovnog uzroka smrti:Prijevod dokumenta SZO „Službene nadopune i promjene MKB-10“ (Svezak 2), Trst, studeni, 2007.
 • Zapošljavanje jedne osobe VŠŠ u Odjelu za medicinsku demografiju
 • Nabava i primjena ACME tablica za određivanje i šifriranje
 • Unaprjeđenje kvalitete statistike uzroka smrti uz primjenu standardnih alata za validaciju:Ažuriranje logičke kontrole koja je ugrađena u aplikaciju za upis u DZS i HZJZ, a koristi se za smanjenje broja grešaka u mortalitetnim podacima. Primjenom preporučenog standardiziranog seta podatka pri kontroli upisa osigurati će se kvaliteta podatka s obzirom na pojavu rijetkih bolesti, nemogućih uzroka smrti, dob i  spol
 • Priprema probnog skupa podataka kojim bi se ocijenila kvaliteta podatka mortalitetne statistike na razinama NUTS 1 i NUTS2 prema dokumentu “Kontrola kvalitete za statistike uzroka smrti (2004.)”, EUROSTAT

Sudionici projekta
HZJZ kao nositelj projekta je uz potporu  Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i DZS te suradnju s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i županijskim zavodima za javno zdravstvo proveo sve planirane aktivnosti u trajanju od 19 mjeseci (01.01.2009 – 30. 07.2010).