Cijepljenje protiv COVID-19: Najčešća pitanja i odgovori

Zbog velikog interesa javnosti i broja upita koje zaprimamo svakog dana, stručnjaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odgovorili su na  najčešća pitanja vezana za cijepljenje protiv COVID-19 bolesti. Zbog lakšeg snalaženja, pitanja smo podijelili u četiri kategorije:

 

Kako se prijaviti za cijepljenje

Što trebate znati prije cijepljenja

Što trebate znati nakon cijepljenja

Općenito o cjepivima

 

 

KAKO SE PRIJAVITI ZA CIJEPLJENJE

 

1.         MORAM LI SE CIJEPITI PROTIV SARS-COV-2?

Cijepljenje protiv SARS-CoV-2 je dobrovoljno.

 

2.         KOME SE JAVITI U SLUČAJU DA SE ŽELIM CIJEPITI PROTIV COVID-19?

Trenutno se u Hrvatskoj većinom provodi cijepljenje protiv bolesti COVID-19 na punktovima bez naručivanja i najave, a detalje o organizaciji punktova u pojedinim županijama možete naći na službenim mrežnim stranicama županijskih zavoda za javno zdravstvo i izravno se informirati oko definiranih termina cijepljenja bez najavljivanja. Popis županijskih zavoda s poveznicom na službene internetske stranice je dostupan ovdje.

Osim dolaskom na punkt, za cijepljenje se još možete prijaviti:

 • prijavom kod svojeg liječnika obiteljske medicine
 • putem Portala zdravlja
 • putem internetske stranice https://cijepise.zdravlje.hr/
 • javljanjem u županijski zavod za javno zdravstvo.

Cijepljenje se provodi i u ljekarnama, a popis ljekarni koje provode cijepljenje možete pronaći na sljedećoj poveznici; za cijepljenje u ljekarnama potrebno se najaviti telefonom: https://www.hljk.hr/novosti/popis-ljekarni-u-rh-u-kojima-se-provodi-cijepljenja-protiv-bolesti-covid-19-n230

 

 

3.            MOGU LI SE CIJEPITI PROTIV SARS-COV-2 IZVAN SVOG MJESTA PREBIVALIŠTA?

Ako niste u mogućnosti cijepiti se u mjestu svog prebivališta, odnosno kod izabranog liječnika obiteljske medicine, cijepiti se možete u mjestu svojeg trenutnog boravišta. Županijski zavodi za javno zdravstvo redovito ažuriraju termine i lokacije cijepljenja na svojim mrežnim stranicama i drugim dostupnim mjestima za oglašavanje. Oglašeni raspored uključuje adresu i radno vrijeme punktova te cjepivo kojim se cijepi. Popis županijskih zavoda sa poveznicom na službene internetske stranice je dostupan ovdje.

 

4.            MOGU LI SE CIJEPITI OSOBE KOJE IMAJU EUROPSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske, cijepiti se mogu, osim osoba državljana Republike Hrvatske koji imaju status osigurane osobe i osobe koje nemaju status osigurane osobe prema zakonima kojima se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca u RH, što uključuje:

– Sve državljane Republike Hrvatske koji nemaju status osigurane osobe prema zakonima koji se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj;

– Sve državljane Republike Hrvatske izvan Republike Hrvatske koji se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske;

– Sve osobe koje imaju strano državljanstvo, a zateknu se na teritoriju Republike Hrvatske.

 

5.            KADA ĆU DOĆI NA RED ZA CIJEPLJENJE?

Cjepivo protiv bolesti COVID-19 lako je dostupno svim građanima koji su odlučili cijepiti se.

 

6.            ZDRAVSTVENI SAM DJELATNIK U PRIVATNOM SEKTORU, KOME SE TREBAM JAVITI ZA CIJEPLJENJE?

Cijepljenje djelatnika u privatnom sektoru zdravstva provodi se pod istim uvjetima kao i u javnom sektoru. Provođenje cijepljenja privatnih zdravstvenih djelatnika može se organizirati na sljedeće načine:

 • ako se radi o ustanovi s većim brojem zdravstvenih djelatnika, ustanove mogu organizirati cijepljenje svojih djelatnika (bolnice, domovi zdravlja, poliklinike), a informacije o potrebnim količinama cjepiva upućuju teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravstvo
 • privatne zdravstvene djelatnike koji imaju vlastitu praksu, a nisu dio veće zdravstvene ustanove, upućujemo da se cijepe organizirano u suradnji sa zdravstvenim djelatnicima doma zdravlja na čijem terenu rade
 • privatni zdravstveni djelatnici mogu se cijepiti i u nadležnom zavodu za javno zdravstvo, dostupnim punktovima za cijepljenje ili kod svog izabranog liječnika obiteljske medicine.

 

7.          TKO ĆE ME KONTAKTIRATI VEZANO UZ PRIMANJE DRUGE I TREĆE, ODNOSNO DOCJEPNIH DOZA CJEPIVA?

Ako ste cijepljeni na punktu za cijepljenje bez najavljivanja, dobit ćete informaciju o okvirnom datumu sljedeće doze o čemu trebate voditi računa, neće Vas nitko posebno kontaktirati. Ako ste cijepljeni u ordinaciji liječnika obiteljske medicine, planiranje druge odnosno treće i docjepnih doza možete učiniti na isti način na koji ste dogovorili i primanje prve doze ili s liječnikom dogovoriti cijepljenje na punktu.

 

8.          KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU TREĆE I DOCJEPNIH DOZA CJEPIVA?

Treća doza primjenjuje se zbog ograničenog, tj. slabijeg imunološkog odgovora određenim kategorijama imunokompromitiranih osoba u sklopu primarnog cijepljenja. Treću dozu treba shvatiti kao dodatnu dozu u primarnoj shemi cijepljenja osobama za koje je pretpostaviti da nisu razvile potpuni ili zadovoljavajući imunološki odgovor. Vrijeme davanja treće doze za svaku imunokompromitiranu osobu, odluka je specijalista koji osobu liječi. Za razliku od dodatne doze, docjepna (tzv. booster) doza se primjenjuje s većim vremenskim odmakom od primarne serije cijepljenja kako bi se produžila duljina trajanja zaštite stečene primarnim cijepljenjem.

 

9.         KOME SE PREPORUČUJE PRIMJENA DOCJEPNE DOZE CJEPIVA?

S obzirom na sve više dokaza o slabljenju zaštite od infekcije nakon primitka primarne sheme cijepljenja, neovisno o vrsti primijenjenog cjepiva i s obzirom na to da je slabljenje zaštite od infekcije uočeno u svim dobnim skupinama te s obzirom na sve više dokaza o tome da primjena dodatne doze poboljšava razinu zaštite, preporučljivo je docjepljivanje protiv bolesti COVID-19. Dodatan argument docjepljivanju je pojava novih varijanti virusa kao što je Omicron varijanta koja u Hrvatskoj cirkulira od kraja 2021. godine kao i kasnija pojava njezinih visokozaraznih podvarijanti.

Od rujna 2022., za docjepljivanje su dostupna adaptirana/varijantna cjepiva Spikevax i Comirnaty, koja su bivalentna, tj. sadrže informaciju za proizvodnju šiljastog proteina originalnog wuhanskog virusa i jedne od Omicron podvarijanti virusa. Ova cjepiva (Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1, Comirnaty Original/Omicron BA.1 i Comirnaty Original/Omicron BA.4-5) odobrena su za docjepljivanje osoba u dobi od 12 godina i starijih.

Na temelju zajedničkog priopćenja EMA i ECDC (ECDC-EMA statement on booster vaccination with Omicron adapted bivalent COVID-19 vaccines) od 6.9.2022. preporuka je docjepljivati adaptiranim cjepivom, uz napomenu da postojeća monovalentna cjepiva temeljena na izvornom soju virusa još uvijek pružaju visoku razinu zaštite od teških oblika COVID-19 te ih se može i treba razmotriti za docjepljivanje u slučaju da adaptirana cjepiva iz nekog razloga nisu dostupna. Stručno gledajući, u ovom trenutku nema dovoljno kliničkih i epidemioloških podataka koji bi jasno ukazivali da treba dati prednost jednom od odobrenih mRNA cjepiva pri docjepljivanju. Međutim, za očekivati je da adaptirana/varijantna cjepiva s vremenom pokažu veću učinkovitost u sprječavanju bolesti uzrokovane dominantnim podvarijantama virusa te većina nacionalnih savjetodavnih tijela preporučuju docjepljivanje adaptiranim/varijantnim cjepivima sukladno spomenutom priopćenju EMA/ECDC.

Svima koji su primili Janssenovo cjepivo za primarno cijepljenje, preporučuje se docjepljivanje najmanje dva mjeseca nakon primarnog cijepljenja. Osobe koje su primarno cijepljene bilo kojim cjepivom koje se prima u dvije doze docjepljuju se najmanje tri mjeseca nakon primarnog cijepljenja (primitka druge doze). Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) preporučilo je prema potrebi primjenu docjepne doze cjepiva Comirnaty i u adolescenata u dobi od 12 godina i više. Smatramo da je opravdano tri do šest mjeseci nakon druge doze cjepiva Comirnaty docijepiti djecu u dobi od 12 godina i stariju koja imaju povećan rizik za razvoj teških oblika bolesti COVID-19 jednom dozom cjepiva.

Drugo docjepljivanje je preporučljivo osobama u dobi od 60 godina i starijima te odraslim osobama mlađima od 60 godina s povećanim rizikom za razvoj teških oblika bolesti COVID-19 (osobe s umjerenom ili teškom imunosupresijom, osobe s teškim bolestima dišnog sustava, teškim oblicima bolesti srca i krvožilnog sustava, metaboličkim i endokrinim bolestima). Također, drugo docjepljivanje se preporučuje navedenim kategorijama osoba (60 i više godina i rizični) koje su primarno cijepljene Janssen cjepivom i docijepile se Janssen cjepivom ili jednom dozom originalnog mRNA cjepiva.

Mogu se i druge osobe docijepiti drugi put (nije zabranjeno) jednom dozom varijantnog cjepiva, ako žele ili je potrebno zbog administrativnih razloga. Zbog nedostatka podataka o trajanju zaštite nakon drugog docjepljivanja i potrebe za eventualnom primjenom treće docjepne doze, trenutno ne preporučujemo rutinsku primjenu treće docjepne doze. Međutim, nema prepreke da osobe koje pripadaju najvulnerabilnijim skupinama (osobe starije od 80 godina i izrazito imunokompromitirane odrasle osobe) prime treću docjepnu dozu šest mjeseci od druge docjepne doze, ako u dogovoru s liječnikom tako odluče, uzimajući individualno u obzir zdravstveno stanje i rizik.

10. TREBA LI PROVESTI SEROLOŠKO TESTIRANJE PRIJE CIJEPLJENJA PROTIV BOLESTI COVID-19?

Mnogi pogrešno pretpostavljaju da ne treba provoditi cijepljenje ako je razina antitijela visoka nakon primarnog cijepljenja protiv bolesti COVID-19 ili infekcije virusom SARS-CoV-2. Međutim, to nije točno. Nije poznato koja je vrijednost dovoljna zaštita za spriječiti razvoj bolesti. Stoga se ne preporučuje korištenje seroloških testova kako bi se provjerilo postoji li zaštita od bolesti COVID-19 prije cijepljenja. Nema zabrinutosti u vezi sigurnosti cijepljenja ako su protutijela prisutna u trenutku cijepljenja.

Osim toga, bez obzira na prisutnost antitijela, nakon cijepljenja se stvara stanični imunitet. Neizvjesno je može li se u daljnjem tijeku uopće definirati serološki korelat zaštite. Naime kod nekih bolesti koje se mogu spriječiti cjepivom (npr. hripavac) za sada se ne može odrediti sigurna serološka korelacija za zaštitu.

 

ŠTO TREBATE ZNATI PRIJE CIJEPLJENJA

 

11.        KOJE SU KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE PROTIV BOLESTI COVID-19? JESU LI LIJEKOVI KOJE UZIMAM ILI ALERGIJE KOJE IMAM KONTRAINDIKACIJA ZA CIJEPLJENJE?

Vrlo je malo kontraindikacija i razloga zbog kojih se osoba ne može trajno ili privremeno cijepiti protiv bolesti COVID-19. Preosjetljivost na sastojke cjepiva jedina je kontraindikacija za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 (naravno, uz opće kontraindikacije – akutna febrilna bolest i teška nuspojava na primjenu prethodne doze tog cjepiva). Od sastojaka cjepiva naglašava se polietilenglikol (PEG) i polisorbat. Alergija na antibiotike i druge lijekove nije kontraindikacija za cijepljenje.

Postoje i dvije kontraindikacije za vektorska cjepiva protiv bolesti COVID-19 (Vaxzevria – AstraZeneca i Johnson&Johnson/Janssen):

 • prethodno utvrđen sindrom tromboze s trombocitopenijom (engl. thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS)
 • prethodne epizode sindroma kapilarnog curenja.

U tim se slučajevima mogu koristiti mRNA cjepiva.

Kod osoba koje su imale neposrednu alergijsku reakciju na bilo koje drugo cjepivo ili injekcijsku terapiju (tj. intramuskularna, intravenska ili potkožna cjepiva ili terapije koje nisu povezane s polietilenglikolima ili polisorbatima) potreban je oprez pri primjeni cjepiva, no navedeno ne predstavlja kontraindikaciju za cijepljenje. Te se osobe trebaju informirati o rizicima i koristima kako bi se donijela konačna odluka o cijepljenju i potrebi cijepljenja u bolničkim uvjetima. Savjetovanje s alergologom-imunologom / kliničkim farmakologom može pomoći da se procijeni rizik za te osobe.

Alergijske reakcije (uključujući ozbiljne alergijske reakcije) koje nisu povezane s cjepivima, injekcijskim terapijama, komponentama COVID-19 cjepiva (uključujući polietilenglikol ili polisorbatima), poput alergija na hranu, kućne ljubimce, otrove kukaca ili okolišne alergene ili alergije na lijekove koji se primjenjuju na usta (uključujući oralne ekvivalente lijekova za injekciju) nisu kontraindikacija niti mjera opreza za cijepljenje COVID-19 cjepivom.

Nakon cijepljenja preporučuje se sve osobe nadzirati 15 minuta, a osobe s poviješću neposredne alergijske reakcije bilo koje ozbiljnosti na cjepivo ili injekcijsku terapiju i osobe s anafilaksijom bilo kojeg uzroka u anamnezi 30 minuta.

12.        MOGU LI SE CIJEPITI PROTIV VIRUSA SARS-COV-2 AKO SAM TRUDNA / DOJIM?

Možete. Cijepljenje se preporučuje u bilo kojoj fazi trudnoće, a eventualno izbjegavanje u prvom tromjesečju nema znanstvenu podlogu već je rezultat općeg stava prema bilo kakvim intervencijama u ranoj trudnoći. Upućujemo Vas na preporuke za cijepljenje protiv COVID-19 za trudnice, dojilje i žene koje planiraju trudnoću koje su objavili stručnjaci tri hrvatska stručna društva s tog područja: http://www.hdpm.hr/files/Preporuke_COVID_HLZ_-_HDGEHR_HDPM_HDGO.pdf 

Većina je podataka o cijepljenju trudnica protiv bolesti COVID-19 vezana uz primjenu mRNA cjepiva te su mRNA cjepiva najbolji izbor za cijepljenje trudnica i dojilja.

Cijepljenje ne povisuje rizik spontanih pobačaja. Cijepljenje smanjuje rizik od razvoja teškog oblika bolesti, a time i vjerojatnost od prijevremenog poroda pa tako izravno čuva zdravlje ploda. Cijepljeni parovi mogu očekivati zadržanu plodnost i bolje rezultate liječenja, od onih koji obole od bolesti COVID-19.

Antitijela cijepljene trudnice se prenose preko posteljice u fetus i pružaju mu određenu zaštitu koja se nastavlja i u dojenačkoj dobi prvih nekoliko tjedana nakon porođaja.

Antitijela cijepljene trudnice ili trudnice koja je preboljela COVID-19 preko mlijeka se prenose novorođenčetu pružajući mu svojevrsnu zaštitu.

 

13.        SMIJEM LI SE CIJEPITI AKO SAM IMUNOKOMPROMITIRAN (UZIMAM IMUNOSUPRESIVNU TERAPIJU, ONKOLOŠKI SAM BOLESNIK I SL.)?

Osobe s imunokompromitirajućim stanjima ili koje uzimaju imunosupresivne lijekove mogu biti u povećanom riziku od razvoja teških oblika bolesti COVID-19 i njezinih komplikacija zbog čega se preporučuje cijepljenje ako nemaju kontraindikaciju za cijepljenje. Međutim, važno je istaknuti da postoji mogućnost smanjenog imunološkog odgovora, tj. mogućnost da će kod imunokompromitiranih osoba učinkovitost cjepiva biti niža nego kod imunokompetentnih osoba (osoba s imunološkim sustavom koji uredno funkcionira). Napominjemo kako je kod određenih skupina imunokompromitiranih osoba potrebno primiti i dodatnu treću dozu cjepiva protiv bolesti COVID-19 na preporuku specijalista koji osobu liječi.

O optimalnom vremenu cijepljenja protiv bolesti COVID-19 savjetujte se sa svojim nadležnim liječnikom, odnosno liječnikom specijalistom, koji ima sveobuhvatan uvid u Vaše zdravstveno stanje, trenutnu terapiju i dosadašnje liječenje te Vam može savjetovati kada bi bilo najbolje provesti cijepljenje na temelju razumijevanja Vašeg imunološkog statusa i vjerojatnog imunološkog odgovora na cijepljenje, uzimajući u obzir rizik od bolesti COVID-19 i vjerojatnost izloženosti bolesti.

 

14.        KOJA JE VRSTA CJEPIVA NAJBOLJA ZA MENE I MOGU LI BIRATI VRSTU CJEPIVA?

U situaciji niske transmisije bolesti preporučljivo je osobe mlađe od 50 godina cijepiti mRNA cjepivom ili cjepivom Johnson&Johnson/Janssen, a u situaciji visoke transmisije nema dobne preferencije za cjepiva unutar odobrenih indikacija.

U Hrvatskoj je uglavnom moguće birati vrstu cjepiva, ovisno o tome koje je cjepivo dostupno u određenom trenutku. Više informacija o trenutno odobrenim cjepivima možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED): https://www.halmed.hr/COVID-19/

 

15.        POSTOJE LI RIZICI KOD CIJEPLJENJA AKO IMAM ALERGIJU NA PENICILIN?

Prethodna alergija na penicilin nije kontraindikacija za cijepljenje. Može biti potrebna dodatna mjera opreza što ćete utvrditi s izabranim liječnikom s kojim ćete detaljnije porazgovarati o alergijskoj reakciji i formulaciji penicilina (tablete ili injekcije) na koju ste razvili alergijsku reakciju.

 

16.        PREPORUČUJE LI SE MENI S OBZIROM NA DOB (70 GODINA) I KRONIČNU PLUĆNU BOLEST, NEKO ODREĐENO CJEPIVO?

Za cjepiva koja se trenutno koriste u RH ne postoje preporuke temeljem kojih se u određenim situacijama daje prednost jednoj vrsti cjepiva nad drugom. U RH je uglavnom moguće birati vrstu cjepiva, ovisno o tome koje je cjepivo dostupno u određenom trenutku.

 

17.        ŠTO TOČNO MORATE NAGLASITI SVOM LIJEČNIKU, LJEKARNIKU ILI MEDICINSKOJ SESTRI PRIJE NEGO ŠTO PRIMITE CJEPIVO?

Potrebno je ukazati na prijašnje teške alergijske reakcije ili tešku akutnu bolest/infekciju s visokom tjelesnom temperaturom. Liječnik će prema danim informacijama zaključiti smijete li se cijepiti trenutačno dostupnim cjepivom ili je cijepljenje potrebno odgoditi.

 

18.        AKO SE CIJEPIM PROTIV BOLESTI COVID-19, KOLIKO VREMENA TREBA PROĆI PRIJE NEGO SMIJEM PRIMITI NEKO DRUGO CJEPIVO – POPUT PRIMJERICE CJEPIVA PROTIV TETANUSA?

Preporučljivo je osigurati razmak između cijepljenja protiv COVID-19 i drugih cijepljenja, kad god je to moguće, ali nema prepreke cijepiti nekim drugim cjepivom istovremeno s cjepivom protiv COVID-19 ili s razmakom kraćim od 14 dana odnosno sedam dana.

Kada stigne cjepivo protiv gripe, onome tko se upravo tada odluči na cijepljenje protiv COVID-19 bilo kojom dozom, preporučujemo da, kad god je moguće organizirati, istovremeno primi oba cjepiva.

No, ne preporučuje se da osoba odgađa cijepljenje protiv COVID-19, jer čeka cjepivo protiv gripe. Protiv COVID-19 se treba cijepiti odmah čim se zadovolje stručne preporuke, primjerice ako je prošlo tri mjeseca od preboljenja ili posljednje doze cjepiva protiv COVID-19.

 

19.          JE LI NUŽNO PRIJE DOBIVENOG TERMINA ZA CIJEPLJENJE DOSTAVITI NEGATIVAN TEST NA VIRUS SARS-COV-2?

Ne, testiranje prije cijepljenja nije uvjet. Osoba se ne treba testirati na virus SARS-CoV-2 ako nema simptome bolesti.

 

20.          AKO ODBIJEM JEDNU VRSTU CJEPIVA, GDJE MOGU ZATRAŽITI DRUGU VRSTU CJEPIVA?

Takvu informaciju možete najpouzdanije dobiti od Vašeg liječnika obiteljske medicine ili na najbližem punktu za cijepljenje. Nije opravdano tražiti određeno cjepivo jer sva su podjednako učinkovita u sprječavanju teških oblika bolesti COVID-19.

 

21.        POSTOJE LI RAZLIKE U DJELOTVORNOSTI REGISTRIRANIH CJEPIVA PROTIV COVID-19?

Trenutno dostupne kliničke studije pokazale su različitu djelotvornost različitih cjepiva protiv bolesti COVID-19 u sprječavanju svih oblika te bolesti. Općenito, u kliničkim istraživanjima mRNA cjepiva su pokazala nešto veću zaštitu nego vektorska adenovirusna cjepiva, a sva cjepiva vrlo dobru zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacija uzrokovanih infekcijom virusom SARS-CoV-2. Dodatni podaci o učinkovitosti spomenutih cjepiva se još uvijek prikupljaju pažljivim praćenjem pobola cijepljenih i necijepljenih osoba u populaciji i u kontekstu pojave novih mutiranih varijanti, te je u ovom trenutku teško odrediti točne procjene učinkovitosti za sve varijante virusa i sve dobne skupine. Prema trenutno dostupnim podacima, za sva cjepiva protiv bolesti COVID-19 koja su trenutno registrirana i u primjeni u Republici Hrvatskoj može se reći da pružaju bolju zaštitu od teških oblika bolesti nego od lakših oblika bolesti. Radi preciznijih procjena učinkovitosti cjepiva kontinuirano se i pomno prate podaci iz kliničke prakse u Hrvatskoj i drugim zemaljama te recentni podaci iz znanstvene i stručne literature.

 

 

ŠTO TREBATE ZNATI NAKON CIJEPLJENJA

 

22.        AKO SAM SE CIJEPIO PROTIV BOLESTI COVID-19, MORAM LI I DALJE NOSITI MASKU, ODRŽAVATI DISTANCU OD DRUGIH OSOBA TE PRIDRŽAVATI SE DRUGIH PREVENTIVNIH MJERA?

Neovisno o provedenom cijepljenju, preporučeno je pridržavati se općih mjera prevencije infekcije kao što su često i pravilno pranje i dezinfekcija ruku, održavanje fizičke distance najmanje 2 m od drugih osoba, izbjegavanje većih druženja i okupljanja, nošenje maske, osobito u kontaktu s osobama koje imaju veći rizik za razvoj teških oblika bolesti COVID-19, te je potrebno pridržavati se svih smjernica i uputa koje su na snazi u određenom trenutku.

 

23.        MOGU LI SLOBODNO PRELAZITI DRŽAVNE GRANICE NAKON PRIMLJENE DRUGE DOZE CJEPIVA I PREPORUČENOG RAZDOBLJA NAKON DRUGE DOZE CJEPIVA?

U trenutku pisanja ovog odgovora, nema ograničenja za prelazak granica Republike Hrvatske vezano za pandemiju bolesti COVID-19. Za putovanje u druge zemlje, potrebno je konzultirati se na službenim mrežnim stranicama onih zemalja u koje se planira putovanje. Informacije vezane za uvjete ulaska u druge zemlje također možete potražiti i na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP, https://mvep.gov.hr/).

 

24.        HOĆU LI NAKON PRIMANJA COVID-19 CJEPIVA IMATI POZITIVAN PCR ILI ANTIGENSKI TEST NA SARS-COV-2 KAO POSLJEDICU CIJEPLJENJA?

Trenutno odobrena cjepiva protiv COVID-19 ne mogu prouzročiti pozitivan rezultat testova (PCR i antigenski test) koji se koriste za utvrđivanje trenutne infekcije virusom SARS-CoV-2.

 

25.          KOME I KAKO PRIJAVITI NUSPOJAVE CIJEPLJENJA?

Nuspojave cijepljenja mogu se prijaviti osobi koja Vas je cijepila, a cjepitelj će obavijestiti Hrvatsku agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ili Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji su zaduženi za praćenje i analizu nuspojava cjepiva. Također, građani sami mogu nuspojave prijaviti HALMED-u online, putem elektroničke pošte, kao i pismenim putem. Više informacija dostupno je ovdje: https://www.halmed.hr/COVID-19/Kako-prijaviti-sumnju-na-nuspojavu/

 

26.        ŠTO AKO ZBOG OBAVEZA ILI IZVANREDNE SITUACIJE PROPUSTIM ZADANI DATUM PRIMITKA DRUGE DOZE CJEPIVA?

Savjetuje se pridržavanje zadanih termina cijepljenja. Ako se ipak dogodi kakva izvanredna situacija, cjepivo će se primijeniti i nakon termina za drugu dozu.

 

27.        SMIJU LI SE NA SAM DAN PRIMANJA CJEPIVA KORISTITI I DRUGI LIJEKOVI KOJE OSOBA KORISTI ZA RANIJE DIJAGNOSTICIRANE BOLESTI?

Smiju i trebaju: cijepljenje ne utječe na uzimanje redovite terapije.

 

28.        AKO SE NETKO ZARAZI VIRUSOM SARS-COV-2 NAKON  PRIMLJENE PRVE DOZE CJEPIVA, KOLIKO DUGO MORA ČEKATI DA GA LIJEČNIK CIJEPI DRUGOM DOZOM?

Cijepljenje se ne smije provoditi za vrijeme izolacije.

Osobama koje ne pripadaju rizičnim skupinama za teški oblik bolesti COVID-19, a preboljele su COVID-19, neovisno o njihovom cjepnom statusu prije obolijevanja, preporučujemo tri do šest mjeseci nakon preboljenja primiti jednu dozu cjepiva. Prihvatljivo je primiti i cijelo primarno cijepljenje, uz preporuku većeg razmaka između doza, npr. tri mjeseca razmaka.

Osobe koje imaju veći rizik za teški oblik bolesti COVID-19 (stariji od 65 godina, osobe s umjerenom ili teškom imunosupresijom, osobe s teškim bolestima dišnog sustava, teškim oblicima bolesti srca i krvožilnog sustva, metaboličkim i endokrinim bolestima) koje su preboljele COVID-19, trebaju dva do tri mjeseca nakon preboljenja primiti cjepivo prema shemi za primarno cijepljenje.

 

29. JE LI IZOSTANAK REAKCIJA (NUSPOJAVA) NAKON CIJEPLJENJA ZNAK DA SE NIJE STVORILA ZAŠTITA?

Cjepiva koja se primjenjuju u Hrvatskoj (Comirnaty – Pfizer-BioNTech, Spikevax – Moderna, Vaxzevria – AstraZeneca, Johnson&Johnson/Janssen) pružaju visoku zaštitu za teški oblik bolesti u velike većine ljudi. Osim malog postotka ljudi koji ne stvore protutijela, svi cijepljeni uvijek imaju reakciju na cjepivo u vidu stvaranja zaštitnih protutijela (oku nevidljivu), a neki imaju i vanjsku, vidljivu reakciju poput lokalnih simptoma kao što su bol, oteklina ili crvenilo na mjestu primjene (uboda), a mogu se javiti i sistemski simptomi kao što su povišena tjelesna temperatura, zimica, glavobolja, bol u mišićima i zglobovima, opća slabost, umor. Te reakcije se javljaju unutar dva do tri dana nakon cijepljenja i traju dan, dva, rjeđe nekoliko dana, i prolaze spontano i bez liječenja ili uz lijekove za ublažavanje simptoma. No, nema povezanosti između vanjske reakcije na cjepivo i stvaranja zaštitnih protutijela odnosno, ako netko nije imao nikakve reakcije (nuspojave) nakon cijepljenja to ne znači da se nije stvorila zaštita.

 

30. KOJE SU NAJČEŠĆE REAKCIJE (NUSPOJAVE) NAKON CIJEPLJENJA PROTIV BOLESTI COVID-19?

Sva cjepiva protiv bolesti COVID-19, kao i sva druga cjepiva mogu biti reaktogena odnosno mogu uzrokovati pojavu određenih reakcija ili nuspojava u obliku određenih simptoma. To su najčešće lokalni simptomi kao što su bol, oteklina ili crvenilo na mjestu primjene, a mogu se javiti i sistemski simptomi kao što su povišena tjelesna temperatura, zimica, glavobolja, bol u mišićima i zglobovima, opća slabost, umor. To su očekivane nuspojave koje se često javljaju i kod drugih cjepiva, obično unutar tri do četiri dana nakon cijepljenja te su najčešće blagog do umjerenog intenziteta i prolaze spontano kroz nekoliko dana ili uz primjenu određenih lijekova kao što su lijekovi za snižavanje povišene tjelesne temperature, lijekovi protiv bolova ili hladni oblozi na mjestu uboda.

 

OPĆENITO O CJEPIVIMA

 

31.          ZAŠTO CJEPIVO, A NE LIJEK?

Cjepiva protiv bolesti COVID-19 dokazano učinkovito i na neškodljiv način sprečavaju bolest COVID-19, naročito njezine teške oblike, potrebu bolničkog liječenja i smrtni ishod. Cjepiva također smanjuju učestalost razvoja post-COVID sindroma koji se može razviti i nakon blažeg do umjereno teškog oblika bolesti COVID-19.

Informacije o statusu lijekova i cjepiva za COVID-19 u postupcima ocjene i odobravanja koji se trenutačno provode pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) ili Europskoj komisiji (EK) ili su završeni dostupne su u tablici na sljedećoj poveznici Hrvatske agencije za lijekove I medicinske proizvode:

https://www.halmed.hr/COVID-19/Pregled-statusa-ocjene-i-odobravanja-lijekova-i-cjepiva/

 

32.        MOŽE LI CJEPIVO PROTIV COVID-19 UZROKOVATI SAMU BOLEST PROTIV KOJE SE CIJEPIM?

Nijedno od odobrenih cjepiva protiv bolesti COVID-19 u EU ne sadrži živi virus koji može uzrokovati COVID-19. To znači da cjepivo protiv COVID-19 ne može uzrokovati infekciju virusom SARS-CoV-2.

U pravilu je za razvoj imunosti (zaštita od virusa koji uzrokuje COVID-19) potrebno nekoliko tjedana nakon cijepljenja. To znači da je moguće da osoba bude izložena virusu SARS-CoV-2 (kontakt sa zaraženom osobom) i njime se zarazi neposredno prije ili neposredno nakon cijepljenja (prije razvoja imunosti) i razvije simptome bolesti. Mogućnost za to postoji jer imunosni sustav nije imao dovoljno vremena za stvaranje odgovarajućeg zaštitnog odgovora na cjepivo.

 

33.      KOJI SU PREPORUČENI RAZMACI IZMEĐU PRVE I DRUGE DOZE CJEPIVA PROTIV COVID-19?

Preporučeni minimalni razmaci za primarno cijepljenje ovise o vrsti cjepiva kojim se cijepite, a navedeni su u nastavku prema cjepivima:

 •   Comirnaty (Pfizer) – najmanje tri tjedna
 •   Spikevax (Moderna) – najmanje četiri tjedna
 •   Vaxzevria (AstraZeneca) – 4 do 12 tjedana

 

34.        TRAJE LI DULJE IMUNITET STEČEN CIJEPLJENJEM ILI PREBOLIJEVANJEM BOLESTI?

Ako prebolimo bolest COVID-19 ili ako se cijepimo protiv bolesti COVID-19, razvijamo imunost. Točno trajanje imunosti nakon preboljenja ili nakon cijepljenja još nije utvrđeno. Također, s obzirom na pojavu novih varijanti virusa koje u većoj mjeri izbjegavaju prethodno stečenu imunost, neki ljudi zbog toga obolijevaju neovisno o prethodnom preboljenju ili cijepljenju.

 

35.        NEKI SU PRIMILI CJEPIVO, NO UNATOČ TOME ZARAZILI SU SE KORONAVIRUSOM. KAKO JE TO MOGUĆE?

Od ranije poznata cjepiva, tj. cjepiva protiv drugih zaraznih bolesti ne pružaju stopostotnu zaštitu, pa tako niti cjepiva protiv bolesti COVID-19. Pojavom novih varijanti SARS-CoV-2 virusa, npr. Omicron varijante, velik broj osoba se unatoč cijepljenju zarazio, a bolest je kod ovih osoba najčešće bila blaga i kratkog trajanja. Ovo može biti vezano uz karakteristike samih varijanti ili slabljenje imunološkog odgovora protekom vremena. No sva istraživanja ukazuju na to da je zaštita protiv teških oblika bolesti koji vode ka hospitalizaciji i smrti održana unatoč cirkuliranju novih varijanti virusa.

 

36.      MOŽE LI BILO KOJE TRENUTNO DOSTUPNO CJEPIVO PROTIV BOLESTI COVID-19 BILO KOJEG PROIZVOĐAČA PROMIJENITI NAŠ GENETSKI KOD?

Ne može. Niti jedno cjepivo općenito, pa tako ni ona protiv koronavirusa ne utječu na DNA čovjeka koji se cijepi. Sva cjepiva su testirana u pretkliničkim i kliničkim istraživanjima te ne mogu biti odobrena dok se ne utvrdi njihova sigurnost i učinkovitost.

 

37.      GDJE MOGU PRONAĆI DETALJAN SASTAV SVAKOG POJEDINAČNOG CJEPIVA?

Sastav svih cjepiva dostupan je na mrežnim  stranicama Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode: https://www.halmed.hr/COVID-19/

 

38.        KOJE SU VRLO ČESTE, A KOJE SU ČESTE NUSPOJAVE NA CJEPIVO COMIRNATY (PFIZER-BIONTECH)?

Vrlo česte nuspojave mogu se pojaviti u više od jedne na 10 osoba i tu se ubrajaju bol, oticanje na mjestu primjene injekcije, umor, glavobolja, bol u mišićima, bol u zglobovima, zimica, vrućica. Na listi do sada poznatih čestih nuspojava jesu crvenilo na mjestu primjene injekcije i mučnina. Detaljan pregled nuspojava na ovo I na sva druga dostupna cjepiva protiv COVID-19 možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode: https://www.halmed.hr/COVID-19/

 

39.        IMA LI DOBNOG OGRANIČENJA ZA PRIMANJE VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) CJEPIVA?

Vaxzevria (AstraZeneca/Oxford) cjepivo namijenjeno je za prevenciju bolesti COVID-19 u osoba dobi 18 i više godina. U situaciji niske transmisije bolesti preporučljivo je mlađe od 50 godina cijepiti nekim drugim odobrenim cjepivom, a u situaciji visoke transmisije nema preporuke o dobnom ograničenju.

 

40.        IMA LI DOBNOG OGRANIČENJA ZA PRIMANJE CJEPIVA Spikevax (MODERNA)?

Modernino cjepivo namijenjeno je za prevenciju bolesti COVID-19 u osoba dobi 6 i više godina.

 

41.        MOGU LI DJECA PRIMITI CJEPIVO COMIRNATY (PFIZER-BIONTECH)?

Trenutačno se ne preporučuje davati cjepivo Comirnaty djeci mlađoj od 5 godina.

 

42.    ZAŠTO JE CJEPIVO COMIRNATY (PFIZER-BIONTECH) KONCENTRAT I S ČIME SE TOČNO RAZRJEĐUJE?

Koncentrat je jer se sadržaj bočice prije primjene mora razrijediti. Dostupne su različite formulacije ovog cjepiva za odraslu i pedijatrijsku dob, a više informacija može se naći na mrežnim stranicama HALMED-a: https://www.halmed.hr/COVID-19/Informacije-o-odobrenim-cjepivima/Informacije-o-cjepivu-Comirnaty/   

 

43.        ZAŠTO SE CJEPIVO PROIZVOĐAČA JOHNSON&JOHNSON/JANSSEN PRIMA U SAMO JEDNOJ DOZI, A SVA OSTALA CJEPIVA U DVIJE DOZE?

Proizvođači tijekom ispitivanja cjepiva u pretkliničkoj i kliničkoj fazi određuju količinu i broj doza cjepiva te se temeljem tih istraživanja cjepiva i registriraju. S obzirom na podatke prikupljene nakon odobrenja i primjene Johnson&Johnson/Janssen cjepiva, preporuka je primijeniti docjepnu dozu najmanje dva mjeseca nakon prve doze tog cjepiva.

 

44.      KAKO SE PRIMJENJUJU CJEPIVA I KOLIKO TREBA PROĆI DO DRUGE DOZE? JE LI VREMENSKI PERIOD ISTI ZA SVAKO CJEPIVO?

Cjepiva se primjenjuju injekcijom, obično u deltoidni mišić nadlaktice. O razmacima doza među različitim cjepivima možete detaljnije pročitati u Sažecima opisa svojstava lijeka koje možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatske Agencije za lijekove i medicinske proizvode https://www.halmed.hr/COVID-19/

 

45.        KAKO DJELUJU CJEPIVA COMIRNATY (PFIZER- BIONTECH), SPIKEVAX (MODERNA) VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) I  JOHNSON&JOHNSON/JANSSEN ?

Cjepiva Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Astrazeneca), i Johnson&Johnson/Jannsen djeluju tako da u stanicama cijepljene osobe potiču stvaranje proteina šiljka (engl. spike protein) kakav na svojoj površini nosi virus SARS-CoV-2. Cjepiva proizvođača Pfizer/BioNTech i proizvođača Moderna, djelovanje postižu tako da uz pomoć molekule glasničke ribonukleinske kiseline (mRNA) stanicama daju uputu za stvaranje proteina šiljka. Druga dva cjepiva, proizvođača AstraZeneca te proizvođača Johnsson&Johnsson/Janssen sadrže izmijenjene adenoviruse, za ljude neškodljive, koji sadrže gen koji u stanicama organizma potiče stvaranje proteina šiljka.

Imunološki sustav osobe koja prima cjepivo prepoznaje protein šiljka kao strani te proizvodi protutijela i T-stanice. Cjepiva tako pripremaju imunološki sustav na prepoznavanje i obranu tijela od bolesti za koju su namijenjeni.

 

46.        HOĆE LI SE NOVA CJEPIVA NASTAVITI PRATITI I NAKON ŠTO BUDU U UPOTREBI?

Svako cjepivo, kao i svaki drugi lijek, prati se i nakon odobrenja za uporabu, tj. prati se njegova učinkovitost i potencijalna štetnost. Više informacija o tome dostupno je ovdje: https://www.halmed.hr/COVID-19/Odgovori-na-najcesca-pitanja/Kako-se-cjepiva-prati-nakon-stavljanja-u-promet/