Definicije zaraznih bolesti koje se obavezno prijavljuju

Europska komisija je u kolovozu 2012. godine objavila revidirane definicije bolesti koje se prijavljuju u Europskoj uniji: Definicije zaraznih bolesti koje se obavezno prijavljuju (pdf)