Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2022./2023. (2. tjedan 2023.)

U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2022./2023., zaključno s 15. siječnja 2023. godine, u sklopu agregiranog tjednog izvještavanja zaprimljeno ukupno 11075 prijava oboljelih od gripe, od čega su 3753 prijave zaprimljene u 2. tjednu 2023. godine (grafikon 1.)

Grafikon 1. Broj prijava oboljelih od gripe prema županijama u sezoni 2022./2023. na dan 15.1.2023.

Najveća stopa prijave gripe na 100 000 stanovnika bilježi se u Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Brodsko-posavskoj županiji (grafikon 2.)

Grafikon 2. Stopa prijave gripe prema županijama tijekom sezone 2022./2023. na dan 15.1.2023.

Među pristiglim prijavama kliničke gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više (grafikon 3.)

Grafikon 3. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2022./2023. na dan 15.1.2023.

Tjedno kretanje oboljelih od gripe u zadnji 5 sezona prikazano je na grafikonu 4.

Grafikon 4. Tjedno kretanje gripe tijekom zadnjih 5 sezona

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Tijekom ove sezone prijavljena su četiri smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija.

Udio uzoraka u Nacionalnom referentnom centru za gripu zaprimljenih u 2. tjednu pozitivnih na gripu je 26,2%. Među subtipiziranim uzorcima pozitivnih na virus gripe A i dalje veći  udio čini virus gripe A/H1N1 (61%), iako se zamjećuje u usporedbi sa prethodnim tjednom porast detekcije virusa gripe A/H3N2.

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti, i u ostalim državama Europske unije bilježi se sporadična pojava oboljelih od gripe, a u laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tip A.  Više podataka o sezoni gripe u državama EU i širem europskom području dostupno je ovdje.