Nedostatak cjepiva protiv bjesnoće uzgojenog na humanim diploidnim stanicama, cjepiva protiv difterije, tetanusa i hripavca (acelularnog) i BCG cjepiva

Zbog nedostatka  cjepiva potrebnih za provedbu Programa obveznih cijepljenja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo obratio se za pomoć Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) da bi se što prije prikupile informacije o dostupnosti  navedenih cjepiva.

Na javne natječaje za nabavu cjepiva objavljene početkom godine nije se javio niti jedan ponuđač cjepiva protiv difterije, tetanusa i hripavca (acelularnog) – DTP i BCG cjepiva, koja su u Programu obveznih cijepljenja, a isti je slučaj i sa cjepivom protiv bjesnoće, uzgojenim na humanim diploidnim stanicama.

Za ovu su godinu predviđene 3.000 doza DTP cjepiva. Ta bi količina trebala biti osigurana u što kraćem roku. Očekuje se interventni uvoz i BCG cjepiva, no mogući rokovi isporuke neće spriječiti nestašicu ovog cjepiva te bi trebalo osigurati 10.000 do 20.000 doza s isporukom u ožujku.

Cjepivo protiv bjesnoće uzgojeno na humanim diploidnim stanicama  ugovoreni dobavljač nije u mogućnosti isporučiti  prije kraja lipnja zbog čega bi trebalo  hitno  uvesti 400 doza s isporukom u najkraćem mogućem roku.