Otvoren pozivni centar za obavještavanje oboljelih od COVID-19 i njihovih kontakata u suranji HZJZ-a, MEF-a i ŠNZ-a

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ),  Medicinski fakultet u Zagrebu (MEF) i Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ (ŠNZ) uspostavili su krajem studenog pozivni centar za pomoć u obavještavanju, savjetovanju i praćenju osoba oboljelih od COVID-19 i njihovih bliskih kontakata, s ciljem doprinosa sprječavanju i suzbijanju pandemije COVID-19. Centar je uspostavljen na poticaj i uz podršku ravnateljice ŠNZ-a prof. dr. sc. Mirjane Kujundžić Tiljak i zamjenice ravnatelja HZJZ-a prim. dr. sc. Ivane Pavić Šimetin, sukladno pozivu Ministarstva zdravstva o osnivanju pozivnih COVID-19 centara.

U pozivnom centru rade studenti medicine svih godina – volonteri, koji su se tijekom studenog mogli online obrascem prijaviti za uključivanje u suzbijanje COVID-19 pandemije u suradnji s HZJZ-om i MEF-om. Ovime se, uz volontiranje u onkološkom pozivnom centru Ministarstva zdravstva, doprinosi razvijanju kulture volontiranja u zemlji te razvoju dodatnih znanja i vještina svih dionika. Do sada su provedene dvije edukacije/webinara za studente i koordinatore, koje su održali prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med. i Gordan Sarajlić, dr. med. u suradnji s Dankom Relićem, dr. med., Jakovom Vukovićem, dr. med., Anjom Belavić, dr. med., Anom Ištvanović, dr. sc. Dijanom Mayer, dr. med. i dr. med. Petrom Smoljom, koji su i jedni od koordinatora rada centra. Centar djeluje u prostorijama ŠNZ-a, a radno vrijeme je svaki dan, uključujući vikend od 12 do 18 sati, u dvije trosatne smjene. Studente koordiniraju djelatnici HZJZ-a, MEF-a i ŠNZ-a, koji organiziraju radne zadatke, logistiku Centra, brinu o provedbi epidemioloških mjera zaštite od COVID-19 te šalju povratni izvještaj o učinjenome županijskim ZZJZ.

 

Slika-Pozivni centar-web

 

Prikaz rada Centra u prva tri tjedna rada

U prva tri tjedna rada Centra dosad je radilo 229 studenata volontera, koji su odradili oko 1.700 sati, prosječno 25 studenata u jednom danu u obje smjene (najmanje ih je bilo 9 u obje smjene u jednim danu, a najviše 37). Ukupno su obradili i savjetovali 2592 COVID-19 pozitivnih osoba te oko 10.000 bliskih kontakata, uključujući upisivanje podataka o zdravstvenom nadzoru u centralnu COVID-19 digitalnu platformu. Ukupan broj učenika/vrtićke djece/djece sa sportskih treninga, savjetovanih i upućenih u samoizolaciju bio je 1264. Prosječan broj obrađenih pozitivnih osoba po danu bio je 118 (raspon 199 – 54). Pozivni centar pruža pomoć u epidemiološkom anketiranju i upućivanju u zdravstveni nadzor za trentno šest županijskih zavoda za javno zdravstvo – ZZJZ Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Ličko-senjske, Zagrebačke i Vukovarsko – srijemske županije.

 

DATUM OBRAĐENO                             POZITIVNIH UKUPAN                                                                      BROJ UČENIKA/VRTIĆKE DJECE/                   DJECE  SA SPORTSKIH TRENINGA                      ZA SAMOIZOLACIJU BROJ VOLONTERA U DANU U OBJE SMJENE
19.12.2020. 60 61 25
20.11.2020. 55 202 35
21.11.2020. 54 132 37
22.11.2020. 133 72 19
23.11.2020. 194 18 30
24.11.2020. 125 227 29
25.11.2020. 74 194 31
26.11.2020. 82 30 30
27.11.2020. 194 109 35
28.11.2020. 189 55 36
29.11.2020. 121 90 37
30.11.2020. 83 51 15
01.12.2020. 62 13 16
02.12.2020. 103 10 18
03.12.2020. 199 0 24
04.12.2020. 132 0 29
05.12.2020. 198 0 25
06.12.2020. 118 0 25
07.12.2020. 75 0 14
08.12.2020. 115 0 15
09.12.2020. 160 0 9
10.12.2020. 106 0 14
Ukupno 2632 1264 548

 

Nakon dva tjedna rada Centra proveli smo anketu zadovoljstva studenata volontera koju je ispunio 51 student. Rezultati ankete, su pokazali da je velika većina ispitanika vrlo zadovoljna ukupnom organizacijom Centra (90 % ih je organizaciju Centra ocijenilo s 4 i 5). Također, gotovo svi su vrlo zadovoljni s radom i odnosom koordinatora (86 % je koordinatore ocijenilo ocjenm 5, a 12 % s 4). 90 % studenata je izjavilo da planira raditi u Centru kada mu to obaveze budu dopuštale. Oko 70 % ispitanika izjavli su da im je online webinar i pisani materijal za edukaciju bio razumljiv i koristan. Prijedlozi za poboljšanje rada Centra odnosili su se na logističke i organizacijske stvari kao što su pojačati grijanje i bolja organizacija podjele zadataka za anketiranje, što smo temeljem rezultata ankete riješili i unaprijedili. Dio primjedbi se odnosio na tehnička pitanja rada u digitalnoj platformi kao što je razmjerno čest pad sustava, na što nemamo velik utjecaj, jer je ona dio CEZIH HZZO informatičkog sustava, no prenijeli smo nadležnim iskustva studenata u radu s platformom.

Zahvaljujemo  svim studentima volonterima za uključivanje te njihov marljiv i uspješan rad. Nadamo se da će se njihov interes i dalje održati, a mi ćemo se što više truditi da im  rad bude što ugodniji i bolji.