Testiranje na hripavac i respiratorne viruse (COVID-19)

Od 15. svibnja 2024. godine uzimanje uzoraka za navedene uzročnike obavlja se u prijemnoj mikrobiološkoj ambulanti na adresi Rockefellerova 7a, dvorišna zgrada radnim danom (osim srijede) od 7:30-10:00 sati bez prethodne narudžbe.

Točnu lokaciju i ostale podatke o našoj ambulanti možete provjeriti OVDJE.

Molimo da osobe sa simptomima respiratornih bolesti nose masku.