Nove cijene testiranja (PCR i brzi antigenski test) u HZJZ

Odlukom Upravnog vijeća primjenjuju se nove cijene testiranja koje na snagu stupaju od 1. ožujka 2023. godine.

Nove cijene testiranja:

  • Brzi antigenski test na Covid-19 – za pravne i fizičke osobe na osobni zahtjev – 9,07 € (68,34 kn) 
  • SARS-CoV2 RT-PCR – 2 I 3 ciljne sekvence, za pravne i fizičke osobe na osobni zahtjev  – 38,89 € (293,02 kn)

 

  • Cijena potvrde nalaza testa na Covid -19 na engleskom jeziku ostaje nepromijenjena (cijena s PDV-om)*  – 16,59 € (125,00 kn)