Međunarodni dan proslave rodnih i spolnih različitosti 17. svibnja

Obilježavanje Međunarodnog dana protiv homofobije, transfobije i bifobije započelo je 2004. godine kao proslava spolnih i rodnih različitosti sa svrhom osvješćivanja javnosti, medija, kreatora javnih politika, donositelja odluka i drugih građana o značajnom narušavanju ljudskih prava, nasilju nad LGBTIQ osobama i njihovoj diskriminaciji.

Obilježavanjem ovog dana se ukazuje na potrebu izjednačavanja svih ljudi u njihovim osnovnim ljudskim pravima i na posljedice koje proizlaze iz situacija koje narušavaju ljudska prava osoba koje nisu heteroseksualne: homoseksualnih, biseksualnih, transrodnih i transpolnih osoba, queer osoba, interseksualnih osoba i dr.

Budući da je Opća skupština Svjetske zdravstvene organizacije 17. svibnja 1990. godine donijela odluku kojom je učinjena velika prekretnica jer je homoseksualnost uklonjena iz Međunarodne klasifikacije bolesti, a sve od 1948. godine do tad je bila klasificirana kao mentalni poremećaj, odabir datuma je bio vrlo simboličan. Danas se iz perspektive zdravstvenih sustava stigma i diskriminacija LGBTIQ osoba najčešće promatraju u kontekstu pružanja zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite te nejednakosti u zdravlju i socijalnih odrednica zdravlja.

Kako u obilježavanju 17. svibnja u znak podrške ljudskim pravima za sve, neovisno o spolnoj orijentaciji, rodnom identitetu ili izražavanju istih, sudjeluje više milijuna osoba u više od 130 zemalja svijeta, ovaj se međunarodni dan smatra jednim od najvećih aktualnih pokreta, a u njegovu obilježavanju sudjeluje i značajan broj međunarodnih institucija poput Ujedinjenih naroda, Europskog parlamenta i mnogih drugih koje su izglasale mnoge odluke koje se odnose na smanjenje diskriminacije kako bi buduće generacije građana živjele u kulturi otvorenosti, nediskriminacije, tolerancije i poštivanja ljudskih prava.

 

Više na:

http://www.who.int/hiv/pub/populations/lgbt_paper/en/

http://www.who.int/hiv/pub/msm/Joint_LGBTI_Statement_ENG.pdf?ua=1