Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju 2023. g.

Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju je prvi put obilježen 17. studenog 2011. godine kao suradnja zaklade March of Dimes (SAD), Europske zaklade za brigu o novorođenčadi (European Foundation for the Care of Newborn Infants – EFCNI), koja predstavlja roditelje 20 europskih zemalja, zaklade Little Big Souls International (Afrika) i Nacionalne zaklade za prijevremeno rođenu djecu (National Premmie Foundation – NPF, Australija).

Europska zaklada za brigu o novorođenoj djeci (EFCNI) je paneuropska organizacija koja okuplja roditelje i stručnjake sa zajedničkim ciljem poboljšanja dugoročne njege za prijevremeno rođenu djecu, kao i za one rođene bolesne, te pružanja podrške njihovim obiteljima. U njihovom se izvješću pod nazivom „Premalo, prekasno?“ (EU Benchmarking Report 2009/2010 “Too little too late?”) o istraživanju provedenom u 14 europskih zemalja navodi da se postotak prijevremenih poroda u Europi kreće od 5,5 do 11,4 %, tj. u prosjeku 7,1 %, što je više od pola milijuna prijevremeno rođene djece svake godine. U većini zemalja broj prijevremenih poroda raste i godišnje se prijevremeno rodi oko 15 milijuna djece, a 1,1 milijun prijevremeno rođene djece umre.

U Hrvatskoj se godišnje prijevremeno rodi oko 2.500 novorođenčadi odnosno oko 6 % živorođenih, ali je važno napomenuti da je taj udio u zadnjih nekoliko godina u neprekidnom porastu te u 2022. godini iznosi 6,7%. U 2022. godini je od 238 perinatalno umrlih bilo 108/150 mrtvorođenih i 77/88 rano neonatalno umrlih iz prijevremenih poroda, ukupno 77,7%.  Kad se samo promatraju živorođeni koji su umrli u prvih sedam dana života zbog posljedičnih komplikacija nezrelosti, stopa je 2,2/1.000 rođenih, a ukupna rana neonatalna smrtnost iznosi 2,5/1.000 živorođenih što jasno pokazuje da je prijevremeni porod vodeći uzrok dojenačke smrtnosti u Hrvatskoj.

Prema medicini zasnovanoj na dokazima i stručno preporučenom modelu regionalne organizacije perinatalne zaštite, porođaji djece niske porodne težine, a posebice vrlo niske (ispod 1.500 g) i izrazito niske porodne težine (ispod 1.000 g), trebali bi se provoditi u rodilištima s jedinicama intenzivnog neonatalnog liječenja. Preživljavanje i daljnji ishod liječenja tijekom novorođenačkog i postnovorođenačkog razdoblja ove skupine novorođenčadi uvelike ovisi o dostupnosti posebno educiranih stručnjaka, potrebnim prostornim uvjetima i opremi. Primjena ovakve organizacije je u većini razvijenih zemalja dovela do značajnog smanjenja perinatalnog mortaliteta, što je dokazano brojnim svjetskim istraživanjima.

Iz tih je razloga od posebne važnosti da se rađanje djece izrazito niske i vrlo niske porodne težine koncentrira u rodilištima koja imaju potrebnu opremu i prostor zato da se u skladu sa stručnim standardima provede liječenje rođenih mase manje od 1.500 grama uz pomoć subspecijalista neonatologa i drugog posebno educiranog osoblja u jedinicama intenzivnog neonatalnog liječenja, koje će ovoj djeci pružiti najbolju moguću skrb. Naime, i uz postojeću opremu, a bez posebno educiranih kadrova, nije moguće postići značajniji napredak u preživljavanju djece mase manje od 1.500 grama.

U Hrvatskoj je u veljači 2010. godine, na inicijativu roditelja i zdravstvenih djelatnika u cilju pomoći, edukacije i razmjene iskustava roditelja prijevremeno rođene djece te dugoročnog unapređenja skrbi za bolesnu i prijevremeno rođenu djecu, osnovana udruga “Palčići”. Osim potpore roditeljima i djeci, udruga je dosad organizirala brojne humanitarne projekte pomoću kojih je tridesetak hrvatskih bolnica opremila medicinskom opremom koja im je nedostajala za liječenje i skrb o prijevremeno rođenoj i bolesnoj novorođenčadi.

U svrhu podizanja svijesti čitave društvene zajednice o zdravstvenim problemima prijevremeno rođene djece i problemima s kojima se nose njihove obitelji, kao i zdravstveni djelatnici koji brinu o njima, 17. studenog svake godine se ovaj dan obilježava puštanjem ljubičastih balona u znak sjećanja na sve “Palčiće” među zvijezdama.