Hrvatska prvi put s pokazateljima perinatalnog zdravlja sudjelovala u Europskom izvješću o perinatalnom zdravlju

Euro-Peristat je 26. studenog 2018. godine objavio rezultate trećeg europskog izvješća o perinatalnom zdravlju u Europi (engl. European Perinatal Health Reports 2008, 2010, 2018), a u istraživanju je prvi put sudjelovala i Hrvatska s podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prikupljenima iz 32 rodilišta.

Ovim su istraživanjem obuhvaćene sve članice Europske unije te Island, Norveška i Švicarska. U svrhu izjednačavanja kriterija praćenja zdravlja majki i novorođenčadi u Europi te uspostave europskog perinatalnog informacijskog sustava, 1999. godine je pokrenut projekt Euro-Peristat u okviru programa praćenja zdravlja u Europskoj uniji (engl. EU’s Health Monitoring Programme), čiji je koordinator Francuski  nacionalni institut za javno zdravstvo i medicinska istraživanja (INSERM).

Skupina stručnjaka Euro-Peristata je za ocjenu zdravstvenog stanja majki i novorođenčadi i perinatalne zaštite odredila 10 ključnih pokazatelja te preporučila dodatnih 20 pokazatelja koji bi se prikupljali u okviru obvezne zdravstvene statistike svake EU članice. Praćenjem ovih pokazatelja bi se potpunije procjenjivali perinatalni zdravstveni sustavi pojedinih zemalja i utvrđivale eventualne slabosti, što bi moglo pomoći u donošenju zdravstveno-političkih odluka i intervencija za unapređenje organizacije perinatalne zdravstvene zaštite pojedine zemlje.

Najveći broj perinatalnih pokazatelja iz 2015. godine je u Hrvatskoj uglavnom imao vrijednosti približne prosjeku 31 države mreže Euro-Peristat. Analiza nekoliko izabranih pokazatelja je dostupna na https://www.hzjz.hr/sluzba-javno-zdravstvo/pokazatelji-perinatalnog/, a cjelovito izvješće „European Perinatal Health Report“ na je dostupno na poveznici: http://europeristat.com/images/EPHR2015_Euro-Peristat.pdf